Annonsering

Parkeringsboka har ikke åpnet opp for annonsering – foreløpig, men det vil komme etter hvert.