Annonsering

Parkeringsboka har ikke åpnet opp for annonsering – foreløpig, men det vil komme etter årsskiftet 2023 – 2024.