ASKER: Bilfører så ikke skiltene – fordi han var «sterkt svaksynt uten lesesyn på venstre øye»

- Dette ifølge bilførers egen forklaring i sin klage til Parkeringsklagenemnda.

Parkeringsklagenemndas tre medlemmer tok seg trolig til panna da en sak om skilt og manglende betaling kom på nemndas bord 9. januar i år. Bilfører oppga nemlig dårlig syn som grunn for at han ikke så offentlige trafikkskilt.

«Manglende gyldig betaling»

Saken, som bør gi grunn til ettertanke for alle som ferdes på- og ved vei, handlet i utgangspunktet om at bilfører hadde pådratt seg en kontrollsanksjon på 660 kroner fra Park Nordic, for manglende gyldig betaling.

Tildragelsen fant sted på Vollen marina i Asker, nærmere bestemt Slemmestadveien 416, lørdag 22. juli 2023.

Skilt 1P med underskilt identisk med dette, sto på begge sider av nedkjøringen til Vollen marina.
Grafikk: EIKER MEDIA AS

– Regn førte til redusert sikt

Bilfører kunne fortelle at stedet ligger ved en vei med mye trafikk, både av kjørende og gående. I tillegg var det mye regn på det aktuelle tidspunktet forteller han.

Dette førte igjen til redusert sikt, legger han til.

Bilfører anførte videre i klagen at han er «sterkt svaksynt og ikke har lesesyn på det venstre øyet».

Siden han valgte å følge med på trafikkbildet fikk han ikke med seg underskiltet til skilt 1P – Parkering med teksten «Mot avgift». forteller han

Videre mente han at et hvitt banner bak skiltet gjorde at skiltet ble mindre synlig. Nemnda bemerket i sitt svar at det var uheldig med et stort hvitt banner ved det høyre skiltet, men fant at parkeringsskiltet likevel var godt nok synlig.

– Ikke lesbart skilt

Da bilfører kjørte inn på plassen, ble han sittende i bilen til regnet hadde gitt seg, før han gikk bort til et lite skilt for å se hva som sto der. Men dette var ikke lesbart kunne han fortelle.

Nemnda uttalte her at nedsatt syn ikke er unnskyldelig for ikke å få med seg skilt, og skrev videre at klager var klar over at han hadde nedsatt syn, og at han dermed selv må ta nødvendige forholdsregler.

Gikk først inn på kaféen

Bilfører fortalte at han deretter gikk inn på kaféen på stedet, hvor han fikk vite at det var avgiftsparkering på hele plassen. Da han gikk ut igjen for å finne parkeringsautomaten var kontrollsanksjonen allerede lagt på frontruta.

Til sitt forsvar i klagen fortalte bilfører at det da hadde gått ca. fem minutter siden han forlot bilen, og at det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt.

Femminuttersregelen gjelder ikke når billett mangler

I sitt svar kunne nemnda fortelle at betjentens plikt til å vente fem minutter før en kontrollsanksjon blir utstedt, gjelder fra den tiden en billett utløper eller maks parkeringstid er nådd, altså når «parkeringstiden er utløpt» og ikke ved betaling av parkeringen.

«Ikke malt hvit linje for oppmerking»

Bilfører hadde flere momenter til sitt forsvar. Blant annet kunne han fortelle at det ikke var malt hvite linjer for oppmerking, og at tidsrommet for når området er avgiftsregulert ikke fremgikk av skiltet. Her er imidlertid regelen den, at dersom dette ikke er angitt gjelder skiltet hele døgnet og alle dager.

Tidsangivelsens betydning

Til slutt anførte bilfører i sin klage at han hadde vanskelig for å forstå at tidsangivelsen, kl. 11.22 – 11.29 er korrekt. Her kunne Park nordic fortelle at «fra-tidspunktet» var da parkeringsvakten ankom området, og at kontrollen av kjøretøyet startet kl. 11.26, som også fremgår av bilder tatt i forbindelse med ileggelsen.

Dissens i nemnda

Dette momentet mente Forbrukerrådets representant, Hege Sundby, talte for at kontrollsanksjonen ikke var rettmessig ilagt, siden tidspunktet for selve kontrollen var feil.

Hun var imidlertid i mindretall i nemnda, slik at saken endte med at kontrollsanksjonen på 660 kroner ble opprettholdt 2 mot 1.

 

 

OM PARKERINGSKLAGENEMNDA (PKN)

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda er nøytral og fungerer ikke som representant for noen av partene.

Før en sak kan avgjøres av Parkeringsklagenemnda, må det først ha blitt sendt en klage til virksomheten som skrev kontrollsanksjonen eller fjernet kjøretøyet. Det er kun eier eller fører som kan bringe en sak inn for nemnda.

Styret består av:
Leder: Bodil R. Dreyer, Statens vegvesen
Medlemmer: Lars Monsen, Norpark & Tone Molvær Berset, Forbrukerrådet

Parkeringsklagenemnda består av:
Leder: Bjørn Engstrøm, tidligere lagdommer
Nestleder: Yvonne Larssen, stabsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerrådet: Hege Sundby.
Varamedlem: Borgar Sandvik
Bransjerepresentant: Elin Greiff, Aimo Park
Bransjerepresentant: Finn A. Aurbakken, Oslo kommune, Bymiljøetaten
Varamedlem: Tore Bentzen, Tromsø Parkering AS
(Minst tre medlemmer må være til stede ved behandling av hver enkelt sak.)

Kilde: Pklagenemnda.no

> Utskrift av nemndsavgjørelse PKN 30198 av 09.01.2024.


Sak nr. 10063