Autopay krever ti kroner for å sende parkeringskvittering per e-post

- Forbrukerrådet krever at gebyret må bort, men Avinor avviser dette.

Trenger du kvittering på e-post når du parkerer på Oslo lufthavn Gardermoen, koster det 10 kroner. Det samme koster det å få kvitteringen som tekstmelding. Forbrukerrådet oppfatter det som urimelig, men Autopay forteller at de tar gebyret fordi kundene har betalingsvilje.

Dette forteller Motor.no på sine nettsider…>

Samarbeid mellom Onepark og Autopay

Motor melder at de har sjekket tilsvarende aktører, der noen ikke tar gebyr for å gi kvittering på epost og på tekstmelding i det hele tatt, mens andre tar et par kroner. Motor har sett beløp på fra 1- til 3 kroner. Det er Onepark som står for parkeringstjenesten på Oslo lufthavn, mens det er Autopay som tar seg av innkrevingen.

Forbrukerrådet reagerer

Motor ble oppmerksom på Autopay-gebyret av en kunde som reagerer på slike gebyr, noe også seniorrådgiver og forbrukerjurist  Thomas Iversen i Forbrukerrådet reagerer på.

Seniorrådgiver og forbrukerjurist i Forbrukerrådet, Thomas Iversen oppfatter kravet på ti kroner for å motta en kvittering for parkering som urimelig.
Foto: FORBRUKERRÅDET

– Kunden har betalingsvilje

Kommersiell direktør Mikkel Neple i Autopay Technologies kan på sin side fortelle at de tar gebyret fordi kundene har betalingsvilje.

– Prisene for tjenestene som tilbyr aktiv utsendelse av kvittering og påminnelser, vurderes fortløpende i forhold til markedets etterspørsel og betalingsvilje, skriver Neple i en e-post til Motor.

– Gebyret bør bort

– Vår klare oppfatning er at gebyret bør bort, eller i det minste reduseres til den faktiske kostnaden for å sende kvitteringen., sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han anbefaler Avinor og øvrige av Autopays kunder å reagere på slike høye gebyrer.

Reell utgift under ett øre

Her kan Motor.no legge til at etter deres undersøkelser hos firmaer som har spesialisert seg på å sende ut elektroniske fakturaer, så er de reelle utgiftene ved slike masseutsendelser på under ett øre per faktura.

Avinor viser ingen vilje til endring

Ikke overraskende viser Avinor ingen vilje til å følge opp for å få gebyret fjernet.

– Vi er kjent med gebyret. Dette er en tilleggstjeneste som kundene aktivt må velge, skriver kommunikasjonsrådgiver Helene Wattanapradit Jensen i Avinor i en e-post.

På spørsmål om Avinor vil ta initiativ til å få fjernet gebyret, viser kommunikasjonsrådgiveren til at kvittering er tilgjengelig i applikasjonen.

HOVEDBILDET: Avinor og Oslo lufthavn Gardermoen er blant Autopays kunder.
Illustrasjonsfoto: GOOGLE EARTH


Sak nr. 10108


.