Avinor søker parkeringspartner til 28 flyplasser

- Kontrakten er verd omkring 1,1 milliarder, og i dag er det Apcoa Parking AS som har denne avtalen.

Avinor lyser ut tilbudskonkurranse om drift av parkeringsarealene på 28 flyplasser. Dette er en mulighet til å drive med parkering fra Kristiansand i sør til Alta i nord. Kontrakten har en verdi på ca. 1,1 milliard kroner over fem år.

Kontrakten gjelder drift av Avinors parkeringsvirksomhet for reisende, samarbeidspartnere og ansatte.

Kommersiell leder, landside i Avinor, Amy Løken-Erichsen sier: -Parkering er et viktig område for oss, og jeg mener dette er en attraktiv kontrakt for mulige tilbydere. Videre sier Løken-Erichsen at Avinor ønsker en partner som ser muligheter til å drive flyplassparkering på små og mellomstore flyplasser, har fokus på sømløse løsninger for passasjerene og vil videreutvikle parkeringstilbudet sammen med oss.

– Opptatt av kundetilfredshet

Avinor ønsker å samarbeide med aktører som setter kundetilfredshet i fokus og som kontinuerlig er opptatt av å søke nye løsninger for å nå best mulig resultat. Utlysningen stiller høye krav til kvalitet som bl.a. kundeservice, drift og teknologi.

Stordriftsfordeler

-Vi mener kontrakten er interessant blant annet fordi det er gode muligheter til stordriftsfordeler. Med skiltgjenkjenning og teknologi som app og andre betalingsløsninger er det mulig å drive parkering på mange flyplasser effektivt, sier Løken-Erichsen.

Fokus på bærekraft

Avinor har ekstra fokus på bærekraft. Det betyr at konkurransen vil legge vekt på hvordan driften kan gjennomføres med så liten miljøpåvirkning som mulig, og med høyt fokus på bærekraft.

-Et område vil være å videreutvikle lademulighetene for el-biler, sier Løken-Erichsen.

Trinnvis oppstart

Utlysning av konkurransen er tilgjengelig for interesserte aktører nå, og kontrakten har en trinnvis oppstart. Det betyr at tilbyderen som vinner kontrakten overtar driften av en rekke flyplasser allerede i oktober 2022. De mellomstore lufthavnene med Kristiansand, Harstad/Narvik, Ålesund, Bodø og Tromsø har oppstart juni 2023. Kontrakten varer til oktober 2027.

Du finner selve utlysningen her…>


Sak nr. 10012