Hentet fra stillingsannonsen:

Park og veidrift er en driftsavdeling på tjenestestedet Natur,- idrett, og veidrift i Bærum kommune.

Trafikkbetjentene er en del av driftsavdelingen og består av et team på 5 betjenter og 1 driftsleder.

Hovedoppgavene er trafikksikkerhet, fremkommelighet, og miljø langs veinettet. Det innebærer også håndheving av parkeringsbestemmelsene i Bærum kommune, og drift og vedlikehold av kommunale p-anlegg.

Vi søker deg som har erfaring innenfor parkeringsfaget, liker å jobbe i team, er god til å kommunisere og samarbeide med andre.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Bærum kommune v/driftsleder Maroof Karim, tlf. 992 37 832

Adresse: Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Søknadsfrist: 04.08.2024

Om arbeidsgiveren:

Bærum er en kommune i Akershus fylke. Kommunen grenser i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordøst til Oslo og i sørøst til Oslofjorden og Nesodden.

Avdeling Park og veidrift består av 40 fast ansatte og har ansvar for skjøtsel og drift av kommunens grå og grønne arealer. Dette innebærer driftsansvar for et stort antall parker og friområder, over 500 km gate, vei- og torgareal, samt et stort antall parkeringsplasser med håndheving og drift av disse.

> Bærum kommunes hjemmeside

Slik søker du på stillingen:

Følg linken under til stillingsannonsen. Der vil du finne all informasjon du trenger om hvordan du søker.

> Stillingsannonsen finner du her…

Sak nr. 11019