Hentet fra stillingsannonsen:

Stillingen er plassert i Vei og trafikk, en avdeling på tjenestestedet Natur-, vei- og miljøforvaltning som inngår i Miljøtekniske tjenester.

Stillingens hovedoppgave er, sammen med dagens medarbeidere, å være pådriver for gode parkeringsreguleringer som bidrar til måloppnåelse av kommunens parkeringsstrategi. Dette inkluderer å kunne sette seg inn i ulike problemstillinger og finne gode løsninger ved hjelp av ulike virkemidler knyttet til parkering og parkeringsregulering.

En stor del av hverdagen går også med på å besvare henvendelser fra publikum og være rådgiver i interne prosjekter/prosesser innenfor mobilitetsarbeidet.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Bærum kommune, Vei og trafikk v/avdelingsleder Liv Eva Wiedswang, tlf. 466 20 506

Adresse: Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Søknadsfrist: 17.08.2024

Om arbeidsgiveren:

Bærum er en kommune i Akershus fylke. Kommunen grenser i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordøst til Oslo og i sørøst til Oslofjorden og Nesodden.

Vei og trafikk er en avdeling med 22 dyktige medarbeidere som jobber med ulike fagområder som trafikksikkerhet, parkering, gravetillatelser, prosjektledelse og grønn mobilitet. Ansvaret for parkering og skilting er videre plassert i eget team med 4 medarbeidere.

> Bærum kommunes hjemmeside

Slik søker du på stillingen:

Følg linken under til stillingsannonsen. Der vil du finne all informasjon du trenger om hvordan du søker.

> Stillingsannonsen finner du her

Sak nr. 11019