Bane Nor foreslår dyrere parkering på Gjøvik stasjon

- Ønsker at flere setter igjen bilen hjemme, og heller bruker buss eller sykkel.

Det er Oppland Arbeiderblad, lokalavis med tilhold i Gjøvik, som skriver dette – i det avisa refererer til en rapport utarbeidet av det statlige foretaket.

Link til nyhetsartikkelen i Oppland Arbeiderblad (bak betalingsmur) finner du her…> 

Ønsker nullvekst i antall biler

Blant de punktene Bane Nor legger særlig vekt på i sin analyse, er en strategi som har til formål nullvekst i antallet biler i byområdene. For å oppnå dette blir det derfor foreslått å øke prisene på avgiftsparkeringen ved Gjøvik stasjon, og på lengre sikt også på Raufoss stasjon

Mellom 2020 og 2022 har strekningen Gjøvikbanen blitt oppgradert for om lag 1,3 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Nå ser Bane Nor på løsninger hvor Gjøvikenserne velger andre transportmidler til og fra stasjonen enn bil.

Elsparkesykkel eller selvkjørte kjøretøy

Forslag til slike endringer kan være elsparkesykler, eller selvkjørende kjøretøy som i dag testes flere steder i Norge, frengår det videre av rapporten.

Gjøvik stasjon scorer høyt på framkommelighetsanalysen, hvor Bane Nor legger vekt på knutepunktet rundt buss og sykkelparkeringene ved jernbaneparken.

Delemuligheter for elektriske sparkesykler

De skriver videre at Gjøvik er en av de få stoppestedene på ruten hvor det er delemuligheter for elektriske sparkesykler.

Rapporten viser til høy etterspørsel av bilparkering rundt både Gjøvik- og Raufoss stasjon.

Sykkel eller gange for å komme til stasjonene

Bane Nor konkluderer med at det skal tilbys sykkelparkering i forkant av etterspørselen. De begrunner det med at stasjoner som Raufoss og Gjøvik gjør det lettere å benytte sykkel eller gange for å komme seg til og fra stasjonene.

SE OGSÅ
Apcoa parking inngår strategisk samarbeid med ladeselskapet Mer

Reaksjoner fra leserne:

Reaksjonene på nyhetsartikkelen i Oppland Arbeiderblad har ikke latt vente på seg, verken i avisas eget kommentarfelt eler på Facebook. Her er et lite knippe:

J.S.I:
«Bare å slenge kofferten bakpå sykkelen og tråkke på. Dette virker heller mot sin hensikt og gir oss nok et argument for å benytte bilen hele veien, ikke bare til og fra togstasjonen.»

L.S:
«Vi, to voksne og to barn kjørte tog gjøvik-oslo t/r nå og betalte over 1600 kr. Skulle parkering da i tillegg vært enda dyrere så hadde vi heller kjørt bilen i stedet for. Hadde tjent mye på å gjøre det for si det sånn!»

I.L.S:
«Ja lettvint å sykle eller gå når vi bor 1 mil fra stasjonene. Og busser går det ikke her. Bilen er et nødvendig framkomstmiddel her.»

J.R.M:
«Like lurt å si: — håper dyrere parkering fører til at flere bruker bilen isteden for toget.»

R.J:
«Sparkesykkel, ja! –For ingen har jo noensinne med seg bagasje på togturen.»

Skiltplan for Gjøvik stasjon: Apcoa Parking Norway AS
Informasjon om parkeringsområdet ved Gjøvik stasjon, hentet fra Statens vegvesens parkeringsregister, finner du her…>


Sak nr. 10016