Blokkerte for tankbil med utekontrollens tjenestebil – gikk deretter og gjemte seg

Vegvesenet svarer kort: - Dette burde ha vært håndtert på en annen måte.

Tankbilsjåfør Svein Jansen tok seg den frihet å sette fra seg en tilhenger til melkebilen på kontrollplassen til Statens vegvesen i Narvik forrige søndag. Det skulle han ikke ha gjort, for da han kom tilbake hadde utekontrollen plassert sin tjenestebil på tvers foran draget.

– Ville nok statuere et eksempel

– Det var tydelig at kontrollørene til Statens vegvesen hadde bestemt seg for å statuere et eksempel, skrev tankbilsjåføren på en Facebookside for yrkessjåfører.

Der hadde han beskrevet situasjonen han hadde havnet i med tekst og bilder. En situasjon som først løste seg da han fikk koblet ut bremsene på tilhengeren, slik at han fikk vridd draget med håndmakt for å få koblet på trekkvogna for transport videre til meieriet.

Utekontrollens tjenestebil sto ifølge Jansen foran bygget i bakgrunnen, men ble flyttet til plassen foran draget på tilhengeren i løpet av de 16 minutter Jansen var avgårde med tankbilen for å hente melk.
Foto: SVEIN JANSEN

– Barnslig oppførsel av offentlige tjenestemenn

I motsetning til de mange som kommenterte opptrinnet etterpå, er Jansen en svært sindig sjåfør som egentlig var mer skuffet enn sint over den barnslige oppførselen fra offentlige tjenestemenn, da han prøvde å løse opp i floken.

– Jeg kjørte de omkring 200 metrene bort til Statens vegvesens kontorbygg, der utekontrollens tjenestebil hadde stått da jeg satte fra meg tilhengeren.

Det er en stor åpen plass foran kontorbygget, så noen umidelbar hindring en søndag kveld utgjorde tanktilhengeren ikke.
Foto: SVEIN JANSEN

Fikk ikke kontakt med Vegvesenets folk

– Jeg håpet jo på å få kontakt med noen som kunne flytte bilen så jeg fikk hentet tilhengeren, men der var det ingen hjelp å få, forteller han.

Han observerte imidlertid at det var folk i 1. etasje da han sto ved tilhengeren, men da han kjørte mot bygget og lyste med til sammen åtte tusenmetere for å få kontakt, var det at det utspant seg en nesten latterlig situasjon.

– Gjemte seg bak en søyle

– Da jeg nærmet meg bygget hvor jeg hadde sett folk inne, var det at en person gjemte seg bak en søyle da jeg kom nærmere, forteller Jansen til Parkeringsrett, og har tydelige problemer med å ikke sprute ut i latter over situasjonen.

Han kunne videre fortelle at han valgte å lage seg litt mat mens han sto utenfor, i håp om at noen der inne skulle besinne seg og komme ut.

Måtte koble ut bremsene på tilhengeren

Men etter en halv time måtte han videre, og da var eneste mulighet å koble ut bremsen på tilhengeren, vri draget til siden og koble den sammen med tankbilen.

– Visste jeg ikke burde stå der

Jansen fortale at visstnok hadde han satt fra seg tilhengeren på den gruslagte plassen på omkring fem mål, som var skiltet som kontrollplass med trussel om borttauing, men det opptrinnet som utspant seg da han satte fra seg tilhengeren i 16 minutter hadde han aldri ventet seg fra statens tjenestemenn.

Skiltet som varsler om mulig borttauing, oppfyller ikke de krav som parkeringsforskriften stiller til slike skilt. Sklitet mangler informasjon om hvordan man kan innhente informasjon om fjerningen (parkeringsforskriften § 38 første ledd.)
Foto: PRIVAT

– Jeg håper noen høyere opp ser dette

– Jeg får håpe noen høyere opp får se hvor dumt dette er, men etter å ha gått ut offentlig med dette kan jeg trolig belage meg på å bli vinket inn ganske ofte avslutter Jansen i en spøkefull tone.

Før han igjen setter seg bak rattet for å få melka frem til meieriet – forhåpentligvis uten flere forsinkelser.

Parkeringsrett har fremlagt alle punkter i Svein Jansens beskrivelse av hva som skjedde, men har fått en svært kortfattet melding tilbake, der det henvises til at saken vil bli tatt opp internt – og ikke i media (Se under).

Ikke korrekt skiltet

Parkeringsrett tok blant annet opp at det skiltet Statens vegvesen har brukt for å varsle om inntauing ikke oppfyller kravene i parkeringsforskriften, og at kjøretøy derfor ikke kan fjernes jfr. parkeringsforskriften § 38 – Fjerning av motorvogn – før dette er i orden.

[tds_note]DETTE SVARTE STATENS VEGVESEN, UTEKONTROLL NORD:

Dette burde ha vært håndtert på en annen måte. Når det er sagt har denne saken flere enn en side. Vi ser det ikke som hensiktsmessig å diskutere saken i media da vi tar den opp internt.

Vi vil nå sette opp telefonnummer på våre skilt, slik at førere kan kontakte oss ved behov. Grunnen til at vi har valgt å skilte plassen er av hensyn til helse, miljø og sikkerhet ved kontroller.

Før vi satte opp skiltene parkerte flere kjøretøy på plassen. Dette lar seg ikke kombinere med kontroll.
Frode Johansen
Kontorsjef[/tds_note]


Sak nr. 10028

[tds_info]

HAR DU INNSPILL ELLER KOMMENTARER?
– Enten det er til denne saken, eller andre saker du ønsker å ta opp, så ber vi deg å sende de per e-post (Klikk øverst på siden). Send gjerne med bilder hvis du har.

VI BESKYTTER VÅRE KILDER
Ønsker du å være anonym, så lover vi at du blir det. Redaksjonen må imidlertid vite hvem som er kilden til de sakene vi omtaler.

AVISOMTALER SOM REFERATSAKER
Vi omtaler gjerne saker som har vært omtalt i media tidligere. Vi kan imidlertid ikke publisere bildene som tatt av avisredaksjoner eller NTB uten tillatelse. Så hvis du ønsker at vi skal skrive om slike saker, så send oss dine egne bilder for å illustrere saken. Ta gjerne bilder fra samme vinkel som avisbildene er tatt.
Med vennlig hilsen redaksjonen[/tds_info]