BODØ: Ulovlig parkering på ferjekaia skaper problemer for trafikken til Lofoten

- Samme sak var tema for en pressemelding fra Stetens vegvesen også i juni 2022.

I en pressemelding av i dag, melder Statens vegvesen om problemer for trafikken til Lofoten på grunn av at mange kjøretøy parkerer ulovlig på oppstillingsplassene til ferja.

Meldte om samme problem i 2022

Også denne gangen, som ved forrige pressemelding av juni 2022, blir det henvist til politiet for håndheving av vegtrafikkloven § 3 – Grunnregler for trafikk, som gir hjemmel for å ilegge parkeringsgebyr på 900 kroner – eventuelt fjerning – ved parkering til hinder for annen trafikk.

Denne saken er fra 2022:

Hvorfor er ikke kommunens parkeringsenhet kontaktet?

Hvorfor Statens vegvesen ikke heller går i dialog med Parkeringsenheten i Bodø kommune, fremfor politiet som ikke lenger anser dette som deres oppgave, ønsker Parkeringsrett å komme tilbake til så snart som mulig.

Vi har derfor tilskrevet Statens vegvesen og Bodø kommune om saken, og avventer tilbakemelding.

På kommunens Facebookside

Bodø kommunes parkeringsenhet har for øvrig lagt ut lenke til denne saken på sin Facebookside hentet fra Avisa Nordland, hvor Parkeringsrett etterspør en redegjørelse fra etaten i kommentarfeltet.

Både trailere og frakoblede hengere parkert

– Vi har hatt perioder hvor mer enn ti kjøretøy, inkludert trailere, har tatt seg til rette og parkert på oppstillingsplassene på kaia. Ved et tilfelle sto en frakoblet henger med en båt på, i nesten fem døgn, sier seniorrådgiver Kristin Sortland på ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

Oppstillingsplassen på Bodø ferjekai er for trafikanter som skal med ferja til Lofoten. Parkering er ikke tillatt, og hindrer trafikkavviklingen. Sommertrafikken starter med påskeutfarten, og ulovlig parkering vil skape store trafikale problemer når trafikken tar seg opp fremover.

Henviser til vegtrafikkloven § 3 

Å parkere på kaia uten å skulle reise med ferja, er ulovlig i henhold til Vegtrafikkloven paragraf 3. Trafikanter kan risikere å bli ilagt gebyr på kr 900,-, og kjøretøy som hindrer trafikken kan bli tauet bort.

«Statens vegvesen har vært i dialog med politiet, som vil følge opp kaiområdet i tiden som kommer» – står det blant annet å lese i pressemeldingen.

– Oppstillingsplassen er en del av riksveg 80, og skal kun benyttes av kjøretøy som skal være med Lofotferja. Følg anvisningen for riktig plassering når du stiller deg i ferjekø, oppfordrer Kristin Sortland.

Vi kommer tilbake med mer

Så snart Parkeringsrett mottar tilbakemelding fra ferjeavdelingen hos Statens vegvesen og Parkeringsenheten i Bodø kommune – som begge er tilskrevet av redaksjonen per e-post – vil vi komme tilbake med mer informasjon.


Sak nr. 10096