Brannvesenet har en bønn til bilførere: – Parkér slik at bilene våre kommer frem

- Vegtrafikkloven § 3 blir fortsatt benyttet i alt for liten grad, selv om det ikke bør herske tvil om hjemmelen for inntauing.

Brannvesenet har store problemer med å komme frem på vinterveier mange steder. Og når veien er sperret av biler som er parkert langs stadig bredere brøytekanter, kan hvert minutt brannbilene blir stående fast ha stor betydning for liv og eiendom.

– Hvert sekund kan være avgjørende

Brannvesenet i Oslo, med betegnelsen Oslo brann- og redningsetat (OBRE), forteller på sin Facebookside at de i gjennomsnitt rykker ut på 290 oppdrag hver uke, og da kan hvert sekund være helt avgjørende for utfallet.

I beste fall ryker et speil, i verste fall må det oppretting til, hvis brannbilen må frem og det ikke er mulig å velge alternative veier.
Foto: OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT

– Kan bli tvunget til å kjøre omveier

– Store brøytekanter, kombinert med biler parkert ved siden av disse, fører til trange passasjer. Dette gjør at vi dessverre opplever vanskeligheter med å komme fram, og vi blir nødt til å ta alternative ruter som tar lengre tid.

– Se deg rundt når du har parkert

– Vi ber derfor deg som parkerer om å være oppmerksom på dette, ta en titt rundt deg og vurder om det er mulig for en stor bil å passere.

– Våre biler trenger 3,5 meter fri bredde.

– Hjelp oss å hjelpe! Din innsats kan i ytterste konsekvens være helt avgjørende, avslutter meldingen med på OBREs Facebookside.

For sent å taue ved utrykning

Når først det er sagt, er det åpenbart at ingen brannbil under utrykning har tid til å bli stående og vente på at en trafikkbetjent skal finne veien til der en brannbil på mange tonn står fast, for så å taue bort bilen eller bilene som utgjør en hindring.

Grunnregler for trafikk

Stortinget har gitt politiet og kommunale trafikkbetjenter et førsteklasses verktøy i form av vegtrafikkloven § 3 – Grunnregler for trafikk, for om mulig å komme i forkant av nettopp slike hendelser. Supplert med samme lovs § 37, er det faktisk ikke et krav om å varsle bileier før bilen blir fjernet.

Vegtrafikkloven § 3 - Grunnregler for trafikk
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Kilde: Lovdata

Det viser seg imidlertid i praksis at svært få politi- eller trafikkbetjenter våger den belastningen det tross alt er å fjerne et kjøretøy som ikke utgjør et problem der og da.

Det er nok at det «kan oppstå fare»

Leser vi nevnte paragraf med et kritisk blikk, er det på sin plass å merke seg uttrykket «kan oppstå fare». For nettopp det faktum at faren er stor for at en brannbil ikke kommer frem på stedet, bør være grunn god nok for å ta affære.

De som har som oppgave å håndheve vegtrafikkloven § 3, har faktisk både en rett og en plikt til å handle i slike tilfeller.


Sak nr. 10062