Datainnbrudd hos Easypark: – Vi vil kontakte alle berørte kunder

- Ifølge Easypark har ikke hackerne fått tilgang til sensitive brukerdata som for eksempel kontonummer.

Easypark ble 10. desember utsatt for et dataangrep rettet mot kundedata av ikke-sensitiv karakter forteller selskapet. På sine nettsider forteller selskapet videre at de vil holde publikum løpende orientert og vil i tillegg kontakte alle berørte kunder.

Personopplysninger på avveie

Ifølge Easy Park var det ikke-sensitiv brukerdata hackerne fikk tilgang til. Det betyr at noe av kontaktinformasjon du har gitt til dem (som navn, telefonnummer, fysisk adresse og/eller e-postadresse)kan ha blitt gjort tilgjengelig for utenforstående.

– Informasjonen kan ikke brukes til betaling

I tillegg kan de siste tallene på ditt betalingskort ha blitt kompromittert, men at andre ikke vil kunne foreta kjøp med kun denne informasjonen.

Når du betaler for parkering, vises noen sifre fra ditt valgte debet- eller kredittkort. Disse mangelfulle detaljene ble gjort tilgjengelig. Andre kan imidlertid ikke foreta betalinger ved å bruke denne ufullstendige informasjonen forteller Easypark på sine nettsider, hvor de gjør nærmere rede for hendelsen og hva de har foretatt seg.

Dette forteller Easypark at de har gjort med saken:

  • Vi tok raskt tiltak for å stoppe dataangrep.
  • Vi sørget for at tjenestene våre fortsatte å fungere som normalt.
  • Vi varslet de relevante myndighetene.
  • Vårt sikkerhetsteam, inkludert eksterne sikkerhetseksperter, jobber hardt for å sikre effektive sikkerhets- og personvernsmetoder.

– Ingen kombinasjon av disse stjålne dataene kan brukes til å utføre betalinger, forsikrer Easy Park og ber samtidig alle om å være oppmerksomme på svindelforsøk.

Informerte Integritetsskyddsmyndigheten

«Relevante myndigheter» er i dette tilfellet de svenske databeskyttelsesmyndigheter.
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) er i dette tilfellet den korrekte instansen å rapportere til, ettersom EasyParks hovedkontor er plassert i Sverige.

Hadde et tilsvarende datainnbruddet funnet sted i Norge, ville det f.eks. være naturlig å kontakte Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for bistand.

Easypark beklager

– Vi beklager dypt at dette skjedde, og vi vil fortsette å jobbe hardt hver dag for å opprettholde tilliten til oss, skriver tjenesten.

> Europarks nettside med mer informasjon om hendelsen.


Sak nr. 10061