Nå kan yrkessjåfører se hvor mange plasser som er ledige på utvalgte døgnhvileplasser akkurat nå.

Døgnhvileplassene er spesielt tilrettelagte stoppesteder for tungbilsjåfører der de kan gjennomføre kjørepauser og døgnhvile. Disse plassene er tilpasset store kjøretøy med god plass til parkering og har ofte ulike tilbud som toalett og dusj slik at sjåførene kan få dekket sine velferdsbehov, forteller Stetens vegvesen i en pressemelding.

Slik vil det vises i appen:

Med Den Nye Tjenesten Vil Det Bli Lettere å Planlegge Hvor Det Kan Være Hensiktsmessig å Stoppe Bildet Er Fra Den Nye Løsningen Slik Den Vises I Appen<br >foto Statens Vegvesen

– Gjennom tilbakemeldinger fra sjåfører har vi fanget opp at det ofte kan være fullt på en del døgnhvileplasser, særlig nært byene. Dette skaper utfordringer med tanke på planlegging og avvikling av hverdagen for sjåførene, sier Frode Kvam i Statens vegvesen.

Det blir lettere for sjåførene å planlegge neste stopp

Fulle døgnhvileplasser kan medføre at sjåførene må parkere på steder som er lite tilrettelagt for døgnhvile.

– Med den nye tjenesten vil det bli lettere å planlegge hvor det kan være hensiktsmessig å stoppe, forklarer Kvam.

Om ikke lenge vil sjåførene også få en indikasjon på hvor travel døgnhvileplassen er på gitte tidspunkt i løpet av døgnet basert på historiske data.

– Dette vil gjøre det lettere for sjåførene å vurdere hvor det er best å stoppe for hvile.

Enda flere kameraer til neste år

Ved lansering vil Statens vegvesen tilby denne tjenesten på sju døgnhvileplasser spredt over store deler av landet:

  • Bodø havn, Nordland
  • Fauske, Nordland
  • Storjord, Nordland
  • Dale, Vestland
  • Lillesand/Horisonten, Agder
  • Kongsvinger/Roverud, Innlandet
  • Gol, Viken

– Vi har planer om å doble antallet døgnhvileplasser med dette tilbudet i løpet av 2023 og nye døgnhvileplasser vil bli lagt til fortløpende, sier Frode Kvam.

SE OGSÅ
Blokkerte for tankbil med utekontrollens tjenestebil - gikk deretter og gjemte seg

For å ivareta personvernhensynet har disse kameraene et filter som ikke skal gjøre det mulig å lese registreringsnummer og andre identifiserende detaljer. I tillegg er avstanden mellom kameraene og de parkerte kjøretøyene stort sett ganske stor, og kameraene har ikke så høy oppløsning.

Norsk Lastebileierforbund er fornøyd

Statens vegvesen har jobbet tett sammen med Norsk Lastebileierforbund (NLF) i utviklingen av de nye tjenestene som er rettet spesielt mot yrkessjåfører.

– Vi setter stor pris på det arbeidet Statens vegvesen gjør for å gjøre hverdagen for sjåførene enklere både i dette prosjektet og med prosjekt fremkommelighet. Dette gir sjåførene en bedre forutsigbarhet om status på døgnhvileplassen. Det aller beste ville selvsagt hvert om de kunne reservert plass, men dette er et skritt i riktig retning, sier Kjell Olafsrud, kommunikasjonsdirektør i NLF.

Med Den Nye Tjenesten Vil Det Bli Lettere å Planlegge Hvor Det Kan Være Hensiktsmessig å Stoppe for Yrkessjåførene<br >foto Statens Vegvesen

Yrkessjåførene vil kunne se tilgjengeligheten på døgnhvileplassen i Statens vegvesen sin mobilapp for Trafikkinformasjon og på Statens vegvesens nettsider www.vegvesen.no/trafikk

Mobilappen «Vegvesen Trafikk» er spesielt myntet på yrkessjåfører og har i tillegg til visning av status på døgnhvileplasser også visning av trafikkmeldinger, innebygd ruteplanlegger for tungbil, oversikt over døgnhvileplasser og rasteplasser.

Arkivfoto Statens Vegvesen

Hva er status for håndheving på plassene?

Til tross for klare regler for hvem som kan stå på en døgnhvileplass, nemlig sjåfører som er underlagt bestemmelsene om kjøre- og hviletid, har det vist seg at disse plassene ofte blir benyttet:

  • Til omlasting av gods og som venteplass i påvente av last
  • Til parkering av kjøretøy eller tilhengere
  • Samlingssted for bobilreisende

Derfor er det i noen tilfeller skiltet hva man kan- og ikke kan gjøre på slike plasser. Parkeringsrett vil derfor komme tilbake med er informasjon om hvordan skilting og håndhevingen på slike plasser skal utføres.

SE OGSÅ
Full forvirring om vikeplikt på p-plasser

Vær imidlertid oppmerksom på følgende, som står å lese på Vegvesenets nettsider om døgnhvileplasser:

«I påvente av at døgnhvileplasser blir bedre utbygd langs riksveinettet, kan mange rasteplasser med toalett brukes til pauser, døgnhvile og redusert ukehvil. Noen av disse er stengt om vinteren.»

HAR DU TIPS TIL OSS?

Parkeringsrett vil sette pris på innspill fra våre lesere. Ønsker du å være anonym, vil vi ikke oppgi navnet ditt. Redaksjonen må imidlertid få vite hvem du er.

Send tips – og helst også bilder til: redaksjonen@parkeringsrett.no


PR2022-12001