DRAMMEN: Når lokalavisa skrev om en parkeringssak – ble det viktigste poenget utelatt

- For ikke bare var parkeringskjelleren stengt da bilfører kom for å hente bilen, den sto i tillegg også ulovlig parkert.

Veien er ofte ikke lang til redaksjonslokalene, når man føler seg forurettet av et parkeringsselskap fordi viktig informasjon har gått deg hus forbi. Så også i dette tilfellet, hvor det kostet en bilfører 700 kroner å få ut bilen etter stengetid i parkeringshuset Torget vest i Drammen.

Kostet 700 kroner å låse ut bilen

I en e-post til Drammens Tidende kunne bilfører fortelle om en forsinkelse som kostet henne 700 kroner, som er prisen man må betale hvis man må be Securitas låse ut bilen etter stengetid. Hun forklarer selv i e-posten:

– Så ble jeg den idioten

«Så blei jeg den idioten som parkerte i anlegget under Torget vest fordi jeg skulle på et årsmøte avholdt på Oscar torsdag kveld». I det hun rettet kritikk mot Torget vest som ikke lot henne få ut bilen sin uten å «betale i dyre dommer».

> Link til saken i Drammens Tidende (for abonnenter).

Bilfører påsto at mangel på informasjon om senterets åpningstider var årsaken til det som skjedde videre, og fortalte at hun verken kommer til å benytte parkeringskjelleren eller butikkene i Torget vest etter hendelsen.

Leste ikke skiltet ved innkjøringen

Først og fremst hevdet bilfører at skiltet på høyre side av porten «er vanskelig å få med seg når man er i fart og på vei inn i garasjeanlegget».

Dette skiltet forteller om parkeringskjellerens åpningstider, men det viktigste på skiltet er faktisk at det er et parkeringsforbud på stedet etter klokka 20.30 på hverdager.

SE OGSÅ
Drammenshallen: Bilfører krevde 5000 kroner for å skrive egen klage på parkeringsbot når billetten lå feil vei

Ikke mulig å låse opp selv

– Hvis de vil at et menneske skal reise ut og låse opp, så skjønner jeg at det koster penger. Men det kan umulig være noen god avtale for dem eller Torget vest.

– Det burde jo vært et mer moderne opplegg slik at jeg for eksempel fikk en kode jeg kunne åpne selv. Nå er det en drittløsning, forteller hun til Drammens Tidende.

Måtte vente på vekter

Hun forteller videre at hun i stedet for å kunne låse opp selv, måtte stå ute og vente i et portrom til vekteren kom og låste opp.

At bilfører får mulighet til å låse opp selv er imidlertid ikke noe Securitas kan stå inne for, siden selskapet har ansvaret for at ingen uvedkommende kommer inn det øyeblikket porten er åpen, forteller markeds- og kommunikasjonsansvarlig Øyvind Halnes til lokalavisa.

Lite å si på skiltingen

Avisa valgte etter dette å gjøre sine egne undersøkelser på stedet, for å finne ut om informasjonen var god nok, og konkluderte slik som også Parkeringsrett har gjort – med at det er lite å utsette på skiltingen:

Dette skiltet, som forteller når p-kjelleren er låst, er å finne ved siden av parkeringsautomaten og ved siden av heisen opp til butikkene.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL
  1. På vei ned i anlegget står følgende å lese på et bredt skilt over kjørebanen: «Nattestengt anlegg. Se oppslag om åpningstidene».
  2. Både ved siden av parkeringsautomaten og ved siden av heisen opp til butikkene står det følgende under skiltet som blant annet forteller at åpningstidene i p-kjeller er mandag til fredag 07.00 til 20.30: «Utenom disse tider er p-kjelleren låst»
SE OGSÅ
DRAMMEN: Malte sin egen private p-plass ved Strømsøbrua

Avisa gikk glipp av hovedpoenget

Et viktig poeng i denne sammenhengen er imidlertid utelatt i artikkelen Drammens Tidende skrev om saken: Det er forbudt å parkere på stedet etter klokken 20.30 på hverdager og etter 18.30 på lørdager, og det er informasjon bilfører plikter å gjøre seg kjent med og etterkomme.

Skiltet på høyre side av innkjøringen levner ingen tvil om at det er forbust å parkere på stedet ette klokken 20.30 på hverdager.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Reglene er nemlig slik:

  • I vegtrafikklovens § 5 – Skiltregler m.m. står det følgende: «Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte».
  • Ettersom parkeringsskiltet på høyre side av innkjøringen er et offentlig trafikkskilt i.h.t. parkeringsforskriften § 22, med et underskilt i henhold til skiltforskriften kapittel 9, er dette derfor bilførers ansvar.
  • Om nødvendig må han eller hun derfor gå tilbake for å se på skiltet når bilen er parkert – for å få med seg all nødvendig informasjon.
  • Når det på underskiltet står: «Parkering forbudt (miniatyrskilt 5P) øvrig tid», er det nemlig slik at bilfører ikke har lov til å stå parkert i p-kjelleren etter klokken 20.30 på hverdager.
  • Han eller hun kan derfor bli ilagt en kontrollsanksjon (parkeringsbot) på 660 kroner av parkeringsselskapet, i dette tilfellet Apcoa, hvis bilen står der etter dette klokkeslettet. Dette ifølge parkeringsforskriften § 36 første ledd.
SE OGSÅ
Med Hyundai e-corner blir lukeparkering og parkeringshus aldri som før

Kunne ha kostet 1360 kroner totalt

Så egentlig skal hun som hentet bilen etter stengetid, være glad hun kun ble avkrevd 700 kroner av Securitas for opplåsing. For Apcoa parking kunne faktisk ha krevd damen 660 kroner i tillegg for ulovlig parkering – totalt 1360 kroner.

Det finnes også andre løsninger for kveldsparkering

Tvers over gata for innkjøringen til parkeringskjelleren i Torget vest, finner du Thams gate p-hus med over 500 parkeringsplasser fordelt på 10 plan – og med gangvei direkte over til butikkene i Torget vest.

I tverrgata ovenfor innkjøringen til parkeringskjelleren i Torget vest, finner du innkjøringen til over 500 parkeringsplasser fordelt på 10 plan i Thams gate p-hus.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Gratis å parkere etter kl 16.00 (12.00)

Her koster det 32 kroner timen å stå parkert frem til klokken 16.00 på hverdager eller til 12.00 på lørdager. Etter den tid – og frem til midnatt da parkeringshuset blir låst – parkerer du helt gratis.

Låses ved midnatt

Merk imidlertid at det også her vil koste deg 700 kroner å hente ut bilen etter stengetid – som her er klokken 24.00. Eller du kan vente med å hente bilen til klokka 06.00 neste morgen – uten at du risikerer kontrollsanksjon for å stå natta over.

Så er du på et hjemmebesøk i Drammen, kan du for eksempel parkere her innendørs etter klokka 12.00 på lørdag, og stå der til klokka 06.00 mandag morgen – uten at det koster deg ei krone.


Sak nr. 10088