Fra 1. juli kan også biler med kjennemerker bli tauet inn etter 14-dagersregelen

- Dette bekrefter Samferdselsdepartementet i dag

Samferdselsdepartementet bekreftet i dag, i en e-post til Parkeringsrett, at endringen i vegtrafikkloven § 17 – om parkering av avregistrerte kjøretøy – trer i kraft 1. juli.

Dette innebærer at det vakuumet som ble et resultat av at biler kunne avregistreres uten at kjennemerker ble fjernet fra kjøretøyet, nå er historie.

Avregistrering med skiltene fremdeles på

Den 12. september i 2022 ble forskrift om bruk av kjøretøy endret, slik at praksis som hadde eksitert siden 2003, om at biler uten kjennemerker parkert på offentlig vei i mer enn 14 dager kunne fjernes eller kreves fjernet, ikke lenger gjaldt for kjøretøy som eier selv avregistrerte.

Dette gjaldt imidlertid bare når skiltene forble på kjøretøyet.

Trer i kraft 1. juli

Så i litt over fjorten dager til, kan bileier la bilen stå avregistrert med skiltene på når den står på offentlig vei – uten fare for at politiet eller kommunen tauer den inn.

Men etter 1. juli er det imidlertid ubønnhørlig slutt.

Dette er teksten som fremkommer på Statens vegvesens app «Bil og henger», ved søk på kjennemerke når bilen er avregistrert.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

«Kjøretøy som er avregistrert»

Så snart trafikkbetjenter ved søk på bl.a. Pocketcontrol eller Vegvesenets egen app. «Bil og henger», får frem meldingen «Bilen er avregistrert», er det etter 1. juli bare å legge på et 14 dagers varsel om fjerning eller inntauing med hjemmel i vegtrafikkloven § 17 første ledd tredje punktum, som etter denne dato vil lyde:

«Registreringspliktig kjøretøy som er avregistrert eller er uten lovlige kjennemerker, skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt.»

Selve endringsloven, med ny lovtekst, finner du her…>


Sak nr. 10087