FRA 50-TALLET: Politiet skriver parkeringsbot på Østre torg i Hamar

- Bildet er hentet fra Digitalmuseum.no

I vår nye bildeserie fra gamle dager, har vi denne gangen hentet et bilde tatt på Østre torg i Hamar.

Her skriver politimannen ut en parkeringsbot på en Chevrolet Coupe 1949-51 med registreringsnummer F-2284.

All stans forbudt

Skiltet er det vi i dag kjenner som 372 – parkering forbudt, men med tekst i kanten av skiltet: «All stans forbudt»

Også den gang kunne skiltene noen ganger være vanskelige å forstå, siden det under pil mot venstre står: «Bare for HOBs rutebiler» og under pil mot høyre: «Bare for person- og varevogner».

I tillegg står det øverst på stolpen: «Forbudt å parkere motorsykler på Østre Torg».

HOVEDBILDET: Politiet skriver ut parkeringsbot på Østre torg i Hamar, på en Chevrolet Coupe 1945-50.
Foto: HELGE REISTAD / STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN

Rød lapp

Den gangen fylte politiet ut det som ble kalt en «rød lapp», gjerne med overskriften «Ulovlig parkering» hvor det sto hva bilfører hadde gjort sammen med innkalling til avhør hos politiet.


Sak nr. 10073