FRA 80-TALLET: Parkeringsvakter fra Trafikksjefens etat i Oslo sentrum

- Bildet er hentet fra Oslomuseum.no

I vår billedserie – Tilbakeblikk – med bilder fra gamle dager, har vi denne gangen hentet et bilde fra Prinsens gate i Oslo på 80-tallet, hvor to damer fra Trafikksjefens etat er i aktivitet.

Bildets tittel er «Parkeringsvakter i Prinsens gate» med datering ca. 1980 og er hentet fra Oslobilder.no med Oslo Museum som eier av bildet.

Parkert på gangfelt

Damen med ryggen til ser ut til å skrive en ileggelse på en Opel Kadett stasjonsvogn som står parkert umiddelbart før et gangfelt, og som trolig også sperrer innkjøringen til Nedre Slottsgate. Damen nærmest skriver trolig på stasjonsvogna som står på gangfeltet.

Penn og papir

Som det fremgår av bildet, er det penn og papir som gjaldt den gang, siden betalingen måtte skje over brevgiro eller på tilsvarende måte.

Fra 1. januar 1987 var et parkeringsgebyr på 300 kroner. Hva som var taksten i 1980 er jeg usikker på, men den var trolig på det halve – 150 kroner.

Av bildekommentarer fremgår det at man kan finne både Steen & Strøm, Kongens gate, Kvadraturen og Telegrafbygningen i bildet.

Foto: SVERRE HEIBERG / OSLO MUSEUM

Uniform med blanke knapper

Den gang var det skyggeluer og uniformer med blanke knapper som var vanlig tjenesteantrekk, og damene gikk like gjerne i skjørt som med bukser.


Sak nr. 10071

SE OGSÅ
JULI 1935: Verdens første parkometer kom på plass i USA