Full forvirring om vikeplikt på parkeringsplasser

– Det er ofte krangling og uenighet om vikeplikt inne på parkeringsplassen når det skjer et uhell forteller If forsikring.

Første halvår i år fikk forsikringsselskapene meldt inn 16 053 karosseriskader på parkert kjøretøy, viser tall fra Finans Norge. I samme tidsrom i fjor var tallet 13 346 skader.

– Det er ofte krangling og uenighet om vikeplikt inne på parkeringsplassen når det skjer et uhell. Noen ganger er temperaturen svært høy, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Vikeplikt fra høyre – også på p-plasser

Som hovedregel har du vikeplikt for kjøretøyer som kommer fra høyre når du er inne på parkeringsområdet.

– Du har også vikeplikt for andre kjøretøyer når du starter opp bilen din og begynner å kjøre. Dette er det nok en del som ikke er klar over, sier han.

Det har også vært en økning i ryggeulykker på 9 prosent de seks første månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Første halvår i år var det 9849 skadetilfeller ved rygging, mens det var 9033 i samme periode i fjor.

Vikeplikt ved rygging

– Ved rygging skal du utvise særlig aktsomhet. I prinsippet vil du nesten uansett få skylden når du rygger. Hvis du ikke har god nok oversikt, står det i trafikkreglene at du må få hjelp av andre til å dirigere deg og få overblikk bakover.

I dag har mange biler ryggekameraer og sensorer, men uansett hvor gode disse er, vil du som sjåfør alltid ha ansvaret, sier Clementz.

HOVEDBILDET: Parkeringsplassen ved Gjønnes T-banestasjon i Bærum.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Men rygging er likevel lurt, når du gjør det på riktig tidspunkt, mener If:

– Å rygge inn i parkeringsfeltet er smart, og noe vi anbefaler. Da har du god oversikt når du skal kjøre bilen ut igjen, sier Clementz.

– Å kjøre rundt på p-plass eller parkeringshus trenger like stor konsentrasjon og oppmerksomhet som når du er på motorveien. Selv om skadene og bulkene ofte er små, er det som regel bare et lite øyeblikks uoppmerksomhet som skal til, sier kommunikasjonssjefen i If.


PR2022-11001