Harstad kommunen ville gi parkeringsrabatt til biler med piggfrie dekk: – Statens vegvesen sa nei

- Også Norpark uttrykte skepsis til ønsket fra kommunen.

Da Statens vegvesen fikk spørsmål fra Harstad kommune om de kunne gi rabatt til biler med piggfrie dekk, var svaret fra Statens vegvesen et klart og entydig «nei».

Betalingsfritak for el- og hydrogen

Liss Melgaard Nilsen ved Veg- og trafikkjuridisk avdeling i Statens vegvesen kunne fortelle – at visstnok har kommunen rett til å tilby betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, men det var et «men».

Ikke fritak for piggfrie biler

– Det finnes nemlig ikke hjemmel i gjeldende bestemmelser for å tilby biler med
piggfrie dekk halv pris eller gratis parkering, konkluderte hun.

Norpark skeptisk

Det var Harstad kommune som først hadde lagt frem sitt ønske om kommunale rabatter ved parkering. Dette ble siden fulgt opp av jurist Finn Albert Aurbakken i Norpark, som i sin henvendelse til Statens vegvesen ga uttrykk for skepsis til å gi kommunale rabatter i slike tilfeller.

– Normalt spør kommunene også om rabatter som svært vanskelig vil la seg forene med formålene som er oppgitt i veglova, vegtrafikkloven og parkeringsforskriften, også dette
bruker vi å gjøre de oppmerksom på, forklarte han videre i en e-post til etaten.

Det hadde vært lite rabatter å hente med denne bilen, hvis Harstad kommune hadde fått gjennomslag for sitt ønske om rabatt for piggfritt i kommunen.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

– Offentlig vei er til for allmenheten

Han viste til slutt til at hans personlige syn var at prinsippet om at offentlig veg er til for allmenheten må veie tungt.

Statens vegvesens svar i saken innledet da også med den samme forståelsen av at offentlig vei skal være tilgjengelig for folk flest.

Avslag

Svaret videre var blant annet en oppsummering av gjeldende regelverk, som oppsummerte det hele med et klart og entydig avslag på Harstad kommunes ønske om å tilby biler med piggfrie dekk rabatt ved parkering innen kommunens grenser.


Sak nr. 10043