Historiens strengeste parkeringsbot ble innført år 700 f.Kr.

- Og trolig vil ingen lovbestemmelse ha et strengere straffebud i dag.

I byen Ninive i Assyria i det som i dag er Irak, ble det for mer enn 2500 år siden innført det som trolig fortsatt er verdens strengeste parkeringsbot.

Parkering forbudt

Det var kong Sennacherib (707 – 681 f.Kr.) som bestemte at ingen skulle parkere med sin hest og kjerre eller annet transportmiddel på den brede hovedveien gjennom Ninive.

For gjorde du det, måtte du vente en straff som bringer både dagens parkeringsgebyr og inntauing helt i skyggen.

Verdens eldste trafikkskilt

På det som trolig var verdens eldste trafikkskilt, sto det da også: «Kongelig vei – la intet menneske redusere dens betydning».

Drept og spiddet

De som likevel valgte å parkere der ble drept, og siden ble deres døde kropp spiddet på en påle som ble satt opp utenfor den skyldiges hus.

Relieffet forteller med all mulig tydelighet, hva som vil skje om du parkerer langs hovedveien gjennom Ninive.
Foto: BRITISH MUSEUM

Fra programposten QI på BBC

I den britiske programserien QI (Quite Interesting) på BBC, fikk da også fenomenet bred omtale i en av episodene som handlet om forbrytelser og straff. Innslaget kan du se her.


Sak nr. 10045