JULI 1935: Verdens første parkometer kom på plass i USA

- Ble satt opp i Oklahoma City, Oklahoma for 88 år siden.

Verdens første parkometer, kjent som Park-O-Meter No. 1, ble satt opp på det sydøstre hjørnet av det som den gang for 88 år siden var kjent som krysset av First Street og Robinson Avenue i Oklahoma City.

Med 20 fots mellomrom

Parkometrene ble vanligvis satt opp langs fortauskanten med 20 fots mellomrom (6,10 meter), som korresponderte med strekene som var malt opp for å markere kanten på hver parkeringsplass nor bilene sto langs fortauet.

Avstanden var selvfølgelig mindre når parkometrene ble satt opp der det var parkering på tvers- eller på skrått ut fra fortauet.

Piler på hver p-plass

Ved hver stolpe var det i tillegg tegnet inn en pil for å gjøre det tydelig hvilket parkometer som gjaldt for hver enkelt parkeringsplass.

Fordeler for butikkene

Etter hvert som butikkinnehaverne så fordelene ved at biler ikke ble stående på plassen hele dagen, ble disse kommunale sparebøssene etter hvert vanlige å se langs fortau i butikkgatene i hele USA.

16. juli i 1935 var det første parkometeret på plass i Oklahoma City. Dette markerte slutten på problemet med at blant andre butikkansatte tok opp plass foran butikkene i byen hele dagen.
Foto: JOHN VACHON (1938)

Regulerte bruken av p-plasser

 

Bilførere måtte etter hvert – om enn motvillig – akseptere at det å betale for tidsbegrenset gateparkering var en løsning som regulerte bruken av parkeringsplasser, og åpenbart var kommet for å bli.

Allerede i begynnelsen av 1940-tallet, i takt med økningen i antall biler, var det mer enn 140 000 parkometre i bruk i USA.


Sak nr. 10077