KOMMENTAR: Biler i gågatene i Drammen er et problem kommunen selv kan løse

- Men det avhenger selvfølgelig av om viljen er til stede.

Kjøring- og parkering på Torgeir Vraas plass på Strømsø i Drammen – som er skiltet som gågate, har vært en kilde til irritasjon i en årrekke. Politiet har av og til skrevet ut forenklede forelegg for kjøring på stedet, men åpenbart ikke i så stor grad at bilførere vurderer oppdagelsesrisikoen som særlig høy.

46 ulovlige passeringer på 4 timer

Saken fikk i mars i år bred omtale i Drammens Tidende, siden avisa selv foretok to tellinger på stedet i samme måned. Her var resultatet nedslående, med hele 46 ulovlige passeringer av skiltet i løpet av til sammen fire timer midt på dagen.

Drammens Tidendes omtale av saken (bak betalingsmur) finner du her…>

«Alle» bryter innkjøringsforbudet

Det ble her vist til personbiler, drosjer, varebiler og lastebiler som trosset skiltingen. Dette for enten å sette av passasjerer, hente mat, levere varer eller bare kjøre rett gjennom.

– Det er trist at folk ikke følger skiltingen. De er satt opp av en grunn, området er for myke trafikanter, sier politioverbetjent Morten Qvist i politiet til Drammens Tidende.

Parkeringsforbud på gågate – uten unntak

Regelen for gågate er klinkende klar. Her er det forbudt å kjøre motorvogn så fremt ikke underskiltet sier noe annet om f.eks. varelevering. Dette underskiltet er blant annet å finne der man kjører inn fra Grønland, og da er veien kort til inngangen til Vinmonopolet som ligger bare 25 meter lenger fremme.

Forbudet mot parkering gjelder imidlertid uansett hvilket skilt du passerer. Og nettopp her er det trolig mange som ser sitt snitt.

– Det er noen som misforstår dette med varelevering. Det kan ikke være hva som helst, varene må være over en viss størrelse, sier Qvist. Dermed ryker blant annet henting av take away-mat.

Å handle på polet er ikke «varelevering»

Vi vil her legge til at også posen fra Vinmonopolet faller utenfor begrepet «av- eller pålessing», og at ved å stoppe på stedet for et ærend til polet, så har du i realiteten parkert.

På underskiltet til gågateskiltet, er det også gjort unntak for kjøring til Torgeir Vraas plass 1, 2 og 3, men det gjelder kun kjøring til parkeringsplassene inne i Globusgården,

– Det er kun unntakene i underskiltene som rettferdiggjør kjøring i gågata, sier politiet.

– Politiet slår ned på kjøring dersom de kommer over det

Politiet som har sitt hovedkvarter bare 500 meter fra gågata, slår ned på kjøringen dersom de kommer over det kan Quist fortelle. Han understreker samtidig at mer akutte oppdrag ofte gjør at de ikke har tid.

– Vi kommer til å følge opp med kontroller. Boten er nå på 7.800 kroner, sier overbetjenten til Drammens Tidende.

Det er nøyaktig 500 meter fra Drammen politistasjon på Strømsø til gågata på Torgeir Vraas plass, hvor gågateskiltet med dette underskiltet er å finne. Foto: GOOGLE EARTH / EIKER MEDIA

Det som imidlertid ikke belyses i saken i Drammens Tidende, er dette:

Det er overhodet ingen ting i veien for at kommunens trafikkbetjenter stiller seg opp på plassen, for så å ilegge parkeringsgebyr på 900 kroner til hver enkelt bil som kjører inn og parkerer.

Parkeringsgebyr som «Plan B»

Et parkeringsgebyr på 900 kroner er tross alt «et ris bak speilet» som svir. Et forenklet forelegg på 7 800 kroner har selvfølgelig større effekt, men havner ifølge politiet selv langt ned på deres prioriteringsliste.

– Handler du på polet, så er bilen parkert

Det springende punktet her er om bilen er parkert, og det er den hvis bilen stopper og fører eller passasjer går ut for å handle på Vinmonopolet. For i trafikkreglene er parkering definert slik:

«Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.»

Har vært prøvd i Drammen før

Vi er kjent med at en av Drammens kommunes tjenestebiler tok oppstilling foran Vinmonopolet på Torgeir Vraas plass, og en trafikkbetjent ila parkeringsgebyr – den gang på 500 kroner – til alle som kjørte inn foran Vinmonopolet og som kom ut igjen med en «polpose» i handa.

Det er imidlertid mange år siden.

En slik lapp på frontruta til 900 kroner, eller sendt til bilens eier, kan trolig gjøre mye for å løse problemet med biler i gågata.
Illustrasjonsfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Levert fører eller sendt eier

Gebyret ble den gang enten levert bilfører, eller ettersendt bileier, uavhengig av om det var fører eller passasjer som var og handlet.

Skapte mye «støy» i kommunen

Denne fremgangsmåten skapte imidlertid så mye «støy» innad i kommunen, at den ble nektet brukt etter kort tid.

Kanskje på tide å prøve igjen?

Det er imidlertid ingen ting i veien for å ta den i bruk igjen – dersom ledelsen i parkeringsetaten i Drammen bifaller det denne gangen.

Det kunne forresten være interessant å se den bilføreren som velger å bringe en slik ileggelse videre til retten. Med trusler om at saken endrer fra å være en parkeringsbot – til å bli en ordinær bot på flere tusen kroner.

Skilt 548 – Gågate

Skilt 548 . Gågate

Skilt 548 anvendes for å etablere gågate. Oppsetting av skiltet iverksetter følgende trafikkregler:
– Kjørende som kommer fra gågate har vikeplikt for annen trafikant (§ 7 nr. 4).
– Kjørende på gågate har vikeplikt for gående (§ 9 nr. 2).
– På gågate må det ikke kjøres fortere enn i gangfart (§ 13 nr. 3).
– Det er forbudt å parkere på gågate (§ 17 nr. 2).
– Sykkel kan stanses eller parkeres på gågate dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe (§ 18 nr. 4).

Kilde: Statens vegvesen

HOVEDBILDET: Gågata på Torgeir Vraas plass i Drammen har vært en kilde til frustrasjon i mange år. Mye av årsaken ligger i at Vinmonopolet er å finne midt inne på plassen.
Arkivfoto: GOOGLE EARTH

 


Sak nr. 10004