Kommunen ba politiet om hjelp til å fjerne en ulovlig parkert bil – politiet ba kommunen ordne det selv

- Det er imidlertid bare politiet som har lov til å begjære en bil som står på en offentlig parkeringsplass fjernet i Øvre Eiker kommune, siden kommunen ikke har en slik fullmakt.

I mer enn åtte måneder har en sort Mercedes stått parkert over to plasser på Darbu stasjon, hvor det ikke er lov å parkere i mer enn 48 timer. Øvre Eiker kommune ønsker bilen fjernet, men politiet bryr seg ikke.

Ulovlig parkert i månedsvis

Frustrasjonen blant andre togreisende har vært stigende, blant annet med innlegg på Facebook, over at en bil helt uhindret kan bli stående på en parkeringsplass i månedsvis uten at det får noen konsekvenser for bileier.

Bilen ble først registrert på plassen av Parkeringsrett 24. mars 2023, mens det enda var snø på bakken.

Dette bildet ble tatt fredag 24. mars 2023, og allerede da kunne du se den sorte Mercedes A150, som her er midt i bildet på stasjonens øvre parkringsplass.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Nå har en hel sommer passert, og en ny vinter er i anmarsj uten at noe skjer med bilen.

Skaper problemer for brøyting

Dette er naturlig nok frustrerende også for den som har ansvaret for brøyting på stedet, siden bilen står slik plassert at den opptar to parkeringsplasser nærmest stasjonsbygningen.

En annen effekt av at de reisende ser at en bil kan stå hensatt i månedsvis, er at andre reisende også ser at det er «fritt fram» å parkere på stedet så lenge man vil.

Hele sommeren gjennom har den sorte Mercedesen stått urørt og opptatt to parkeringsplasser på Darbu stasjon. Du ser den midt i bildet.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Parkerer på Darbu stasjon – og drar til syden

I en uformell undersøkelse Parkeringsrett har gjort, har vi observert langtidsparkerte biler fra blant annet Kongsberg, Notodden og Seljord.

Dette er biler som har stått parkert på stedet i en til to uker av gangen.

– For det er jo praktisk å kunne kjøre til en jernbanestasjon hvor bilen kan stå så lenge det passer, for så å ta toget direkte til Gardermoen for en ferietur til syden.

Var del av et konkursbo

I de undersøkelser vi selv har gjort, har vi fått vite at bilen i april ble overtatt av eiers konkursbo via en advokat i Drammen som er bobestyrer.  Den ble imidlertid tatt ut av konkursboet og tilbakeført eier, for som advokat Linn Kristin Evjen skriver til oss i oktober:

– Vi har forsøkt å selge bilen, men da vi ikke lyktes med dette ble den abandonert tilbake til skyldner. Det er således ikke lenger konkursboet som har råderetten over bilen.

Politiet lite villig til å hjelpe

Øvre Eiker kommune ved tjenesteleder Vei og park, Andreas Birkeland, forteller at kommunen har vært i kontakt med politiet med anmodning om bistand med å få bilen fjernet, siden Øvre Eiker ikke er en «parkeringskommune» med slike rettigheter.

Han forteller at de tok kontakt med operasjonssentralen i Sør-Øst politiet hvor de fikk til svar at:

Vi kan, men må ikke fjerne slike kjøretøy. Det er kun kjøretøy som står til hinder for ambulanse, brann eller til hinder i veibanen som blir prioritert fra politiets side.

Politiet hevder det er «grunneiers ansvar»

Videre sier de at det i dette tilfellet er grunneiers ansvar å få bilen fjernet.

En nesten likelydende melding fikk vi fra politioverbetjent og trafikkontakt Morten Qvist i drammenspolitiet.

Hans svar via e-post var følgende:

«Feilparkering slik det beskrives i mail under må grunneier selv håndheve / ta hånd om».

Bilen står på offentlig p-plass – ikke privat

Det bør her presiseres at det i nevnte mail som politiet besvarte, tydelig fremgår at den aktuelle bilen har parkert i strid med soneskilt 376.1 med tekst «372 (parkering forbudt) over 48 timer». Med andre ord et offentlig trafikkskilt som er beskrevet i skiltforskriften.

Soneskilt 376.1 med tekst: 372 (parkering forbudt) over 48 timer, bør ikke levne den minste tvil om hvilken regel som gjelder for parkering på Darbu stasjon. Politiet vil ikke håndheve skiltet – og kommunen har ikke lov.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Imidlertid har ikke Øvre Eiker kommune de fullmakter som kreves for å utstede parkeringsbot (kontrollsanksjon) eller fjerne biler som er parkert i strid med offentlige trafikkskilt som dette.

Kun politiet kan fjerne bilen

– Den fullmakten er det kun politiet som har, så lenge ikke kommunen også har fått denne rettigheten tildelt av Vegdirektoratet.

Dette fremgår også klart av vegtrafikkloven § 37 første ledd, hvem som kan fjerne biler på offentlig parkeringsplass i kommunen i dag:

Vegtrafikkloven § 37 – Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m.
Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy

  • a. som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller
  • b. som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller
  • c. som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud. (…)

Kilde: Lovdata


Sak nr. 10032