Legg bort mobiltelefonen når du kjører – også når du gjerne vil dokumentere feilparkeringer

- Tar du bilder med mobilen under kjøring, kan det koste deg 10 200 kroner og tre prikker på førerkortet.

Med alle de bruksmuligheter en mobiltelefon har, er det lett for en trafikkbetjent å falle for fristelsen til å bruke den til bevissikring under kjøring. Det fraråder vi på det sterkeste – siden det både er trafikkfarlig og kan koste deg dyrt.

Mobiltelefonen er et arbeidsverktøy

For en trafikkbetjent er mobiltelefonen noe som brukes til langt mer enn å kommunisere med. I tillegg til å være en tradisjonell telefon, fungerer den også som trafikkbetjentens arbeidsverktøy – på godt og vondt.

Bevissikring med bilder

Registrering- og utskriving av ileggelser er bare en del av helheten. For i tillegg kommer bevissikring ved både kontrollsanksjoner og parkeringsgebyr. Og det er her mange kan falle for fristelsen.

Ileggelsen som ble påbegynt på hovedbildet er her avsluttet, og bilfører har fått et parkeringsgebyr for å ha parkert på sone med parkeringsforbud. Med andre ord i strid med skilt 376.2.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Når du ser en bil på fortauet

Se for deg at du kjører på en veistrekning hvor du ikke uten videre kan stoppe og blokkere for all ferdsel, og plutselig ser at det står en dust med bilen på fortauet og tvinger de gående ut i veibanen.

Her kan det være fristende å ta opp mobilen for å dokumentere bilens plassering med kameraet mens du kjører forbi, for så å gå tilbake når du har satt fra deg tjenestebilen på et egnet sted – med eller uten varselblink tent – for å fullføre ileggelsen. – Hvis bilen fremdeles står på fortauet da.

Kommer du kjørende og observerer tilfeller som dette, kan det være fristende å ta frem mobilen og ta et bilde, men det anbefales ikke.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

«Siden all dokumentasjon er på plass – er det bare å ettersende»

– For har bilen kjørt i mellomtiden, så har du dokumentert både tid. sted og kjennemerke, slik at du kan ettersende parkeringsgebyret uten store anstrengelser.

Det er to gode grunner til at dette er en dårlig løsning:

  1. Ved å bruke mobiltelefonen tar du oppmerksomheten bort fra det du bør konsentrere deg om under kjøring, nemlig det å kjøre trygt og sikkert.
  2. Bruker du mobiltelefonen på noen annen måte enn det som tillates i forskrift om bruk av mobiltelefon i bil, nemlig «å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder», risikerer du et forenklet forelegg på 10 200 kroner. Dette er nemlig gjeldende sats fra 1. februar 2024. I tillegg vil du få tre prikker i førerkortet.

Ryker «lappen» kan jobben også ryke

Og får du åtte prikker eller mer i løpet av tre år, så ryker «lappen» for seks måneder. Og siden du i de fleste tilfeller vil være avhengig av førerkort i jobben – spesielt i små kommuner med få trafikkbetjenter – så kan du nok ikke alltid regne med velvilje fra arbeidsgiver.

Bruker du mobilkameraet – så bruker du mobilen

Når det i lovteksten står «Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring», så tror nok noen at ved å bruke kameraet, så kan det neppe være å «bruke mobiltelefonen».

Ingen har unntak fra forbudet

På samme måte som både vegtrafikkloven og trafikkreglene har sine definisjoner, så har også forskriften som gjelder bruk av mobiltelefon sin definisjon, og den er slik: «Bruk av mobiltelefon: enhver betjening av mobiltelefonens funksjoner.»

Og skulle du være tilbøyelig til å tro at: – Ja men offentlig parkeringskontrolltjeneste er jo unntatt mange av vegtrafikklovens bestemmelser. Så gjelder det ikke for bruk av mobiltelefon under kjøring, for der er heller ikke politiet unntatt.

Egentlig har da også Høyesterett i to dommer fastsatt gjeldende rett her:

HR-2020-2019-A
I Nedre Eikervei i Drammen ble en bilfører i juni 2019 stoppet av politiet fordi han var blitt observert i det han brukte sin mobiltelefon under kjøring. Tiltalte begynte nemlig å skrive en melding på mobil mens han tidvis sto stille i kø. Høyesterett i dissens kom til at skrivingen i kø skjedde «under kjøring». Flertallet mente at tiltalte fortsatt var en «aktiv del av trafikken», men dersom han hadde blitt stående «fast i trafikken over en lengre periode», eksempelvis ved større trafikkulykker, så ville han ikke blitt rammet av forbudet.

HR-2020-2020-A
I Bygdøy allé i Oslo kjørte bilfører en varebil og tok opp mobilen for å sjekke klokken når bilen stod stille på rødt lys. Høyesterett fant at dette var å regne som «under kjøring» og «betjening» av mobilen, selv om det var i det «nedre sjiktet».

Begge mistet førerkortet for seks måneder

I begge de to ovennevnte tilfellene førte prikkbelastningen til at begge bilførerne «ilagt tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på seks måneder» for å bruke en juridisk formulering. Dette siden de begge hadde så mange prikker fra før at de nådde grensen på åtte prikker.

Så når Høyesterett finner det tilstrekkelig å sjekke hvor mye klokka er, som dokumentasjon på «bruk av mobiltelefon under kjøring», bør det ikke herske tvil om at bruk av kameraet på mobiltelefonen også faller inn under dette.

Men kan jeg ta bilder når jeg sitter bak rattet?

Så lenge du har stoppet bilen, satt den i fri og satt på håndbrekket eller satt bilen i «P», så er det min oppfatning at vi ikke lenger snakker om «under kjøring» og derfor ikke er «en aktiv del av trafikken».

Men er du fremdeles i tvil, så går du ut av bilen og tar bildet fra utsiden. Da bør du i hvert fall ikke være redd for at en politikonstabel plutselig prikker deg på skulderen.

> Hvis du ønsker å vite hvor mange prikker du har på førerkortet, kan du logge deg inn her.


Sak nr. 10080