Lier kommune ga seg selv tillatelse til å langtidsparkere en campingvogn på 3-timers parkering

- Kom etter kort tid frem til at det var bedre å flytte den til et annet sted for å unngå flere reaksjoner.

Under forberedelsene til å bli «parkeringskommune», møtte Lier kommune mange hindringer i en prosess som tok hele fem måneder å gjennomføre fra sin første kontakt med Statens vegvesen. Men så snart Vegvesenet hadde sagt sitt og den delen omsider var på plass, greide de etter bare kort tid å få publikums oppmerksomhet rettet mot seg for brudd på sine egne parkeringsbestemmelser.

Brøyt kommunens egen parkeringsstrategi

For da kommunen omsider hadde skilt og vedtak på plass i- og omkring Lierbyen i mai i år, var tiden kommet for å håndheve de reglene kommunestyret hadde fastsatt i sin 24-siders parkeringsstrategi.

Kulturkontorets campingvogn

En kunstnerisk dekorerte campingvogn, som blant andre ordfører Kjetil Kivle benyttet i sin kontakt med innbyggerne rundt omkring i kommunen, sto godt parkert på parkeringsplassen ved Rådhusparken, når de første parkeringsbøtene ble delt ut i Lierbyen.

Den hadde stått der i lengre tid – godt sikret med hjullås, slik at ikke hvem som helst skulle kunne fjerne den.

Maks parkeringstid tre timer

Dette til tross for at det i kommunens parkeringsstrategi – og også på det offentlige skiltet på stedet – står at det kun er tillatt å parkere på stedet i inntil tre timer mellom 07 og 20 alle hverdager.

Skiltet ved Rådusparken bør ikke levne minste tvil om parkeringsreglene som gjaldt der campingvogna sto.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Reaksjonene lot da heller ikke vente på seg.

Bilførere kontaktet Lierposten

For da redaksjonen i Lierposten fikk de første henvendelsene fra lesere som fant det merkelig at kommunen selv kunne stå natt og dag på en plass de selv hadde skiltet med «maks 3 timer» – behøvde de bare se ut av vinduene fra kontorene sine for å se at det stemte.

I noen tilfeller kom da også reaksjonene fra bilførere som selv hadde fått sin første gule lapp for brudd på parkeringsbestemmelsene i Lierbyen.

– Andre regler for kommunen?

Det folk hadde begynt å å reagere på, var hvorfor det var andre regler for kommunens egne kjøretøy når det gjaldt parkering.

Lierposten tok umiddelbart kontakt med daglig leder i Lier vei, vann og avløp (Lier VVA), Obed-Otto Lopes Schacht som henviste spørsmålet til kulturkontoret, som står som eier av campingvogna.

Lier VVA som parkeringsmyndighet

Kort tid etterpå kommer han imidlertid frem til at som parkeringsmyndighet er det Lier VVA som håndhever parkeringsreglene på stedet, og at det derfor er han selv som må svare.

– Det er ikke andre regler, sier Obed-Otto Schacht.

Kort tid etter dette svarer han at vogna har parkeringstillatelse.

Ga seg selv dispensasjon fra parkeringsreglene

– De har fått tillatelse til å stå der fordi den skal kjøres rundt. Blant annet har ordføreren den med på arrangementer, sier Schacht, og sikter til at Kjetil Kivle har planlagt tre åpne timer mellom nå og slutten av september, og da skal vogna være med.

– Så vogna har ikke fått bøter fordi den fraktes rundt av og til?

– Det har vært en avtale siden den kjøres rundt i hele Lier, derfor har den fått parkeringstillatelse, sier Schacht.

– Skjønner du at folk reagerer på at det blir delt ut bøter, men ikke til kommunens egen campingvogn?

– Ja, jeg skjønner at det virker urettferdig. Men nå har vi bedt om at de skal parkere vogna på en av langtidsplassene i stedet for en parkeringsplass med tre timers begrensning, sier Schacht til Lierpostens journalist, Cecilie Johannessen.

Da Parkeringsrett var i Lierbyen, var campingvogna allerede flyttet til en parkeringsplass uten tidsbegrensning ved Gamle Hegg skole.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Parkeringsrett kontaktet Lierposten

Parkeringsrett har besøkt LIerposten og Cecilie Johannessen i forbindelse med denne saken, og fått bekreftet at saken er korrekt gjengitt i Lierposten og at Parkeringsrett har tillatelse til å publisere avisas bilde fra saken.

> Lierpostens omtale av saken (for abonnenter)

LIER KOMMUNE - SLIK ER DE NYE PARKERINGSREGLENE
  • I sentrumsområder skal plassene reguleres til korttidsparkering med maks 3 timers parkering.
  • På kommunale institusjoner, som skoler og sykehjem, reguleres plassene til maks 12 timers parkering.
  • Langtidsparkering utenfor sentrumsområder reguleres med maks 24 timers parkering.
  • Parkeringsreglene med maks parkeringstid gjelder hverdag mellom klokken 07.00 og 20.00. I helgene er det ingen tidsbegrensning.
  • Parkering på kommunale parkeringsplasser i Lier er fortsatt gratis, men tidsbegrenset. NB! Eier av kjøretøyet må dokumentere ankomsttid på korttidsparkering, enten med p-skive eller håndskrevet lapp som plasseres synlig. Dette gjelder ikke for langtidsparkering med 12 timers og 24 timers parkering.
  • Lier kommune har inngått avtale med Easypark. I løpet av januar 2024 vil du kunne benytte Easypark-appen for å registrere starttidspunkt for parkeringen. Easypark er i gang med registrering av alle kommunale parkeringsplasser. I appen vil du også ha mulighet til å registrere din bil og betale for ladning på kommunale ladestasjoner i Lier. Appen kan lastes ned via Apple Store eller Google Play.
  • Utfartsområder reguleres med 24 timers parkering. Skiltes med forbud mot hensatte biler/forsøpling.

Kilde: Lier kommunes nettsider

> Lier kommunes parkeringsstrategi (PDF)


Sak nr. 10128