LILLESTRØM: Reagerte ikke på kontrollsanksjonen – endte med regning på 15.100 kroner

- Dette fordi bilen ble stående med kontrollsanksjon i mer enn tre dager.

Paul Kveseth  sto mer enn tre dager på avgiftsplass etter at han hadde fått en parkeringsbot på 660 kroner. Endte til slutt med en kjemperegning på 15.100 kroner.

Saken var omtalt i Romerikes blad (for abonnenter), 20. november 2023.

Bilfører trodde ikke det han fikk se da han fikk se den gule lappen på frontruta på bilen sin, utenfor huset der han bor i Lillestrøm.

Ublid førjulshilsen

I tillegg til en ordinær kontrollsanksjon på 660 kroner, lå det en annen sanksjon på hele 14 440 kroner, som en svært ublid førjulshilsen fra Parkeringsselskapet AS som tar seg av parkeringskontrollen på stedet.

Kveseth forteller Romerikes blad at han ble sjokkert da han så bota fra Parkeringsselskapet AS på over 14.000 kroner på bilen utenfor sin egen bolig, der også andre hadde fått hver sin gule lapp på bilene sine.

Onepark og Riverty

Det er for øvrig selskapet Onepark som er ansvarlig for skiltingen på stedet, mens Riverty Norway AS har fått i oppdrag å kreve inn pengene.

– Trodde de hadde slått inn feil tall

– Dette er jo en halv månedslønn. Jeg ble sjokkert. Først ble jeg overrasket over at jeg i det hele tatt hadde fått bot rett utenfor mitt eget hjemsted. Da jeg så hvor mye boten var på, trodde jeg de hadde slått inn feil tall. Jeg vet ikke hvordan det er mulig, sier Kveseth til Romerikes Blad.

Betalingsfrist 6. desember

Kveseth har kun til 6. desember med å betale bota i sin helhet, eller kontrollsanksjonen for å bruke korrekt terminologi.

Før den nye parkeringsforskriften trådte i kraft i 2017, var det et problem – særlig i de store byene – at bileier lot bilen bli stående på stedet i lang tid etter at det ble lagt en tilleggsavgift på 300 kroner på frontruta, uten at det fikk noen konsekvenser.

Ny bestemmelse innført i 2017

For å demme opp for dette, ble derfor en ny bestemmelse innført i den nye forskriften. Denne finner du i slutten i oversikten over de forskjellige kontrollsanksjonene i paragraf 36 (fremhevet i teksten under):

Parkeringsforskriften § 36 – Kontrollsanksjon

Ved overtredelse av vilkårene for parkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 660.

For følgende overtredelser er satsen kr 330:

  • a. brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering og
  • b. overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.

For overtredelse av vilkårene på plass reservert for forflytningshemmede med parkeringstillatelse er satsen kr 990. Forflytningshemmede med parkeringstillatelse som overtrer vilkårene på slik plass kan ilegges kontrollsanksjon etter første ledd.

Fører av motorvogn skal gis rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene og å foreta nødvendig betaling/registrering før kontrollsanksjon kan ilegges. Det kan ilegges kontrollsanksjon tidligst fem minutter etter at parkeringstiden er utløpt. Satsene reguleres hvert femte år i takt med endringer i konsumprisindeksen.

Ved overtredelse av vilkårene for avgiftsparkering i over tre døgn skal kontrollsanksjonen settes til prisen for den parkeringstid som er benyttet i tillegg til det beløp som fremkommer i første til tredje ledd.

Slik ser hovedskiltet med underskilt ut på de aktuelle parkeringsplassene,
Grafikk: EIKER MEDIA AS

– Ikke lurt å stå mer enn tre dager etter en kontrollsanksjon

Det vil derfor være lurt å flytte en bil hvor kontrollsanksjon er ilagt før det har gått tre døgn, og da særlig på steder som dette hvor det er en timepris på 80 kroner – hele døgnet.

Leder av avdeling Oslo i Parkeringsselskapet, Tom Berge Gundersen, har følgende kommentar:

– Har opptrådt i tråd med regelverket

– Vi har ikke gjort noe som ikke er i tråd med regelverket. Den første sanksjonen bør fortelle vedkommende at man har gjort noe man ikke skal gjøre. Man har en undersøkelsesplikt hvis man er usikker.

Åtti kroner timen – hele døgnet

I Kveseth sitt tilfelle er parkeringstiden satt fra morgenen 8. november til kvelden 15. november. På ileggelsen kan man lese at det er krevd avgift for til sammen 180,5 timer med en pris på 80 kroner per time.

Oneparks skiltplan for Thorvald Lammers gate 2-8 kan du laste ned her…>


Sak nr. 10047