MENINGER: 24-timersregelen er ikke ment som en sovepute for regelryttere

Det er lite som skaper flere overskrifter – spesielt i lokalmedia – enn når kommunale trafikkbetjenter – med loven i hånd – håndhever 24-timersregelen om undersøkelsesplikt for parkeringsregulerende skilt.

Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Reglene er klinkende klare

Etter kommentarene i media å dømme, enten de kommer fra bilførere eller kommunale saksbehandlere, hersker det til tider usikkerhet om hvordan reglene skal forstås og etterleves – selv om de i utgangspunktet er klinkende klare.

Setter du fra deg bilen langs offentlig vei, og ser at du har parkert lovlig, har du plikt til å påse at det ikke har skjedd endringer i skiltoppsettet hver 24. time – hverdag som helg.

Kommer du derimot til stedet – om så er straks etter at skiltet er på plass – plikter du å rette deg etter skiltets ordlyd umiddelbart.

Hver vinter og vår blir en mengde biler ilagt parkeringsgebyr. Og i noen tilfeller også tauet bort – med de utgifter og ulemper det medfører for bileier eller -fører.

Brøyting og snørydding

På vinteren skyldes dette at bilene blir stående på stedet lenge etter at skilt 372 – parkering forbudt er satt opp, for å gi fri vei for brøyting eller snørydding.

Gatefeiing

Om våren er problemet ofte at veiene skal feies fri for sand og grus, og da må feiebilene komme til der biler ellers står parkert.

SE OGSÅ
Oslo: Trikken hindres stadig oftere av feilparkerte biler - og da må bybetjentene trå til
Når gata er skiltet med parkeringsforbud på grunn av feiing, er det ingen tvil om at hjemmelen for inntauing er på plass.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

I stort sett alle kommuner er skiltansvarlig kjent med 24-timersregelen, slik at skilt settes opp minst et døgn før jobben skal gjøres. Men ikke alle velger den måten som kan gjøre det lettere for bilførere å forholde seg til regelverket.

Sett opp parkeringsforbudet med lang frist – så unngår du støy

I de smarteste kommunene setter kommunen opp skilt der både ukedag og klokkeslatt står på underskiltet til parkeringsforbudet, slik at skiltet kan settes opp hele seks dager før jobben skal gjøres. På den måten vil de fleste få en lang frist til å flytte bilen, slik at man slipper bot. I tillegg slipper trafikketaten å fjerne kjøretøyet.

Dette er en smart måte å gjøre det på.

Er planen å ha et parkeringsforbud permanent på stedet, så er det bare å fjerne underskiltet når den aktuelle dagen kommer – voila!

Her kan skiltet i teorien settes opp fredag morgen, slik at bilførere har god tid på å områ seg. (Bildet er manipulert)
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Sett opp parkeringsforbudet med kort frist – så ringer pressen

I andre kommuner står det gjerne bare «Veiarbeid» på underskiltet, og for å unngå at parkeringsplassen blir stående tomme i flere dager før jobben blir gjort, blir skiltet gjerne satt opp så vidt over de 24 timene som bilførere må forholde seg til før de må flytte bilen for å unngå inntauing.

Dette er ikke særlig smart, og muligheten for negativ avisomtale er overhengende.

Og her kommer vi til det springende punktet:

Mange kommunale saksbehandlere, som må «stå skolerett» når avisa ringer, velger gjerne å gjemme seg bak de reglene de kjenner, uten å tenke på hva som gavner innbyggerne mest, og da er ord som «firkanta» og «regelrytter» ikke langt unna.

SE OGSÅ
Kommune ba politiet om hjelp til å fjerne en ulovlig parkert bil - politiet ba kommunen ordne det selv

Alt for ofte leser vi uttalelser i avisene som:

– Hun ble 1800 kroner fattigere da skiltet «feiing av veien – parkering forbudt» ble satt opp mens hun var utenbys. – Makan til firkantet regelverk sier bileier.

— Vi satt opp et nytt skilt på dette stedet den 5. mars. Vi ventet så i 24 timer, som vi er pålagt, før vi la ut bøter.

– Kommunen har fulgt regelboka. Skiltet ble satt opp klokken 10.00, og klokken 11.03 dagen etterpå ble den første bilen tauet bort, slik regelverket tilsier.

Hva er best for publikum?

Det er to hovedregler alle saksbehandlere bør kjenne til før de uttaler seg til media i slike saker. Men først og fremst bør de se på om de har valgt den løsningen som er best for kommunens innbyggere – lang eller kort frist før håndheving.

I noen tilfeller – ved akutte hendelser – har man ikke lang tid før parkeringsforbudet må på plass – og håndheves, slik at store kjøretøy kommer frem.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

De to reglene som er aktuelle er 24-timersregelen i parkeringsforskriften § 25, og skiltforskriften § 2 om gyldighet:

Bilfører har 24 timers undersøkelsesplikt

«Parkeringsforskriften § 25.
Undersøkelsesplikt
På parkeringsplass på offentlig ferdselsåre må fører og eier av motorvognen senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er satt opp, rette seg etter skiltet.»

Her må det presiseres at denne regelen kun gjelder biler som står parkert på det aktuelle stedet i det skiltet blir satt opp.

SE OGSÅ
Parkeringskommuner i Norge – en oversikt fra Vegdirektoratet

Før alle som kommer etter at skiltene er på plass, gjelder følgende, hentet fra skiltforskriften om skilts gyldighet:

Alle skilt gjelder umiddelbart – etter sitt innhold

«Skiltforskriften § 2
1.
Offentlig trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignal er gyldig bare når de er plassert etter vedtak av vedkommende myndighet. Offentlig trafikkskilt gjelder etter sitt innhold fra det øyeblikk det er satt opp og avdekket.(…).

Her kommer vi til det springende punkt, som Sunnmøre parkering oppsummerer det i følgende forklaring på sine nettsider:

Senest 24 timer etter at parkeringsregulerende skilt er oppsatt, må eier/fører av kjøretøyet rette seg etter de nye bestemmelsene.

Dette gjelder for biler som allerede står på stedet (disse blir notert). For andre biler gjelder reguleringen straks.

– Tydeligere kan det ikke forklares – hvis du vil være sikker på å ha ryggen fri. Om det derimot er til gavn for innbyggerne å følge regelverket så rigid bestandig – se det er en annen sak.


Sak nr. 10106