Norsk Friluftsliv: – Frykter allemannretten kan tape mot parkeringsbetaling og dagsbesøksavgift

- Friluftsloven sier tydelig at det ikke er lov å tjene penger på bruk av naturen.

I regjeringens nye veikart for reiselivsnæringen foreslår de at kommunene skal kunne innkreve lokale besøksbidrag.  Dette må ikke gå ut over gratisprinsippet i naturen, advarer Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

Regjeringen lanserte 6. februar et nytt veikart for reiselivet i Norge. Et av tiltakene de foreslo var en lokalt tilpasset løsning for besøksbidrag i kommunene, for eksempel i form av parkeringsbetaling og dagsbesøksavgift.

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv frykter forslaget kan gå ut over allemannsretten, dersom det ikke følger med tydelige nasjonale retningslinjer for hva kommunene kan kreve betalt for og hva midlene skal brukes til.

– Må ikke gå ut over allemennsretten

–  Stadig flere gleder seg over å besøke norsk natur. Dette kommer imidlertid ikke uten en pris, og høyt press på mye besøkte destinasjoner kan fort bli en belastning på natur og lokalsamfunn. Nå er det viktig at vi finner gode løsninger som ikke går ut over allemannsretten, den retten vi alle har til å ferdes i naturen uten å måtte betale for det, sier generalsekretær Bente Lier.

Hun presiserer at stikkord her er besøksforvaltning, informasjon og opplæring om hensynsfull ferdsel.

Må unngå å sende regningen til turgåere

Norsk Friluftsliv anerkjenner at finansiering av fellesgoder som toaletter, søppelkasser og vedlikehold er en utfordring, og støtter at turistnæringen skal bidra til å dekke disse kostnadene. Kommunene har allerede i dag lov til å ta en begrenset avgift for å dekke kostnader til etablering og drift av fellesgoder som toaletter, parkering eller lignende.

Friluftsloven er tydelig på at denne ikke kan være høyere enn hva det koster å drifte disse fasilitetene. Det er altså ikke lov å tjene penger på bruk av naturen.

Skulleruddumpa er en utfartsparkering som eies av Oslo kommune.
Arkivfoto: GOOGLE STREET VIEW

Fellesorganisasjonen frykter at dersom dette nå uthules, kan destinasjonene gjøre folks bruk av naturen til en inntektskilde for kommunen. Det vil bryte med det norske prinsippet om at naturen skal være like tilgjengelig for alle, som har røtter helt tilbake til Magnus Lagabøtes Landslov.

Går mot Reisemålsutvalgets anbefaling

Da Reisemålsutvalget i fjor leverte sin innstilling «Leve og oppleve – Reisemål for en bærekraftig fremtid», var et av de tydeligste budskapene at et bærekraftig norsk reiseliv må hegne om allemannsretten.

I stedet for lokale besøksbidrag som regjeringen nå foreslår, var utvalgets forslag å innføre liten nasjonal avgift ved innreise til landet. Denne skulle deles ut de kommunene som kunne dokumentere klare planer for besøksforvaltningen.

– Ikke i strid med gratisprinsippet

Løsningen Reisemålsutvalget foreslo var ikke i strid med gratisprinsippet, da den ikke var direkte forbundet med tilgang til naturen, forklarer Lier.

– Vi forstår at dagens EU-lovgivning er til hinder for akkurat dette, men håper regjeringen finner en annen løsning som sikrer en nasjonal forvaltning som ivaretar gratisprinsippet i naturen. Så vidt vi kan se er ikke allemannsretten nevnt med ett ord i veikartet som ble lagt fram i dag, og det stusser vi på, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

OM NORSK FRILUFTSLIV

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. Vi jobber med å inspirere flere til å komme seg ut oftere, informere om allemannsretten, stoppe nedbygging av naturen, mer friluftsliv i skoler og barnehager, og inkludering gjennom friluftsliv.

Våre medlemsorganisasjoner:
4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM-speiderne, Kristen Idrettskontakt, Norges klatreforbund, Norges orienteringsforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes landsforening, Norsk Kennel klub, Norges Seilforbund, Det norske Skogselskap og Norges Sopp- og nyttevekstforbund.

Kilde: Norskfriluftsliv.no

 


Sak nr. 10090