Nye retningslinjer for hvem som bør- og hvem som ikke bør få HC-bevis

- Eller det som i forskriften heter "parkeringskort for forflytningshemmet"

Den skjønnsmessige vurderingen av hvem som bør få parkeringstillatelse for forflytningshemmede blir beholdt, men nå har Vegdirektoratet utarbeidet det de kaller rettledende rammer for et slikt skjønn.

De nye retningslinjene er ment som en støtte for de som behandler slike parkeringstillatelser, står det videre i en pressemelding som Vegdirektoratet sendte ut 3. november 2023.

Utarbeidet i samarbeid med flere

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Norges Parkeringsforening (Norpark), Oslo kommune, Norsk Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Fortsatt kommunal behandling

Det vil fortsatt være kommunene som som skal behandle søknader om HC-bevis, men siden noen kommuner har et høyt antall søknader – men få HC-plasser, mens det for andre kommuner er motsatt, vil det fortsatt være en krevende oppgave å fordele tillatelsene rettferdig.

Ikke alle saker tåler «VG-testen»

Ikke alle avslag på HC-kort tåler det som av mange kalles «VG-testen», som denne:
«Gry Hege (51) mangler armer og bein – fikk avslag på handikap-parkering» – som sto i nettopp VG, 13. september 2022.

Legeerklæring – med veiledning

Retningslinjene inkluderer også forslag til søknadsskjema med veiledning for både person- og institusjonsløyver, i tillegg til forslag til skjema for legeerklæring med veiledning.

For selv om legene har sine synspunkter på om nettopp deres pasient bør få et HC-bevis, er det også andre momenter enn de rent medisinske som kommer inn i bildet når kommunens saksbehandler skal vurdere behovet.

Når skiltkombinasjonen 552/807.8 har tidsbegrensning som dette, er det ofte for å unngå at plassen okkuperes hele dagen av kortinnehavere som jobber på stedet.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Veiledning til kortinnehaver

Sist, men ikke minst, inneholder også retningslinjene et forslag til informasjonsskriv som kan deles ut sammen med søkerens «Parkeringskort for forflytningshemmet».

Og nettopp dette er nok noe mange kortinnehaverne bør lese bedre gjennom. For på den måten slipper trafikkbetjentene å måtte veilede om ting som står i det informasjonsskrivet som innehaveren skal ha fått.

Statens vegvesens «Retningslinjer til forskrift om parkeringstillatelse» kan du laste ned her…>


Sak nr. 10042