Om oss

PARKERINGSRETT – HANDLER OGSÅ OM PARKERINGSVETT

– Er et nettmagasin som skal ha fokus på stans og parkering, skilting, regulering, håndheving og kontroll.

Målet er å nå ut til fagetater og publikum for øvrig på forskjellige måter – som blant annet:

  • Utsending av nyhetsmeldinger og informasjon via sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter
  • Tilby kurs i fotografering og annen bevissikring
  • Tilby kontroll av skilting og oppmerking opp imot gjeldende lover og regler
  • Utarbeide faglitteratur innen våre fokusområder (Se over).

De som står bak nettmagasinet «Parkeringsrett» – er disse:

BJØRN ERIK HETTY NEBELL
Redaktør og daglig leder
Har variert bakgrunn som miltærpoliti i inn- og utland, mangeårig yrkessjåfør på tunge kjøretøy, trafikkbetjent med mange års bakgrunn fra kommunene Bergen, Drammen og Bærum. Alt kombinert med arbeid som frilansjournalist.
E-post: redaksjonen@parkeringsrett.no
Mobil: (+47) 920 41 122

NAVN KOMMER
Datateknisk ansvarlig
Detaljer kommer…

NAVN KOMMER
Fagansvarlig håndheving
Detaljer kommer…

NAVN KOMMER
Fagansvarlig automater og betalingsløsninger
Detaljer kommer…