Omfattende endringer i parkeringsforskriften: – Krav til regodkjenning forlenget til hvert femte år

- Vegdirektoratet sier videre at stans- og parkeringsforbud ikke er vilkårsparkering, slik at vedleggsskiltene 4P (stans forbudt), 5P (parkering forbudt) og 6P (sone med parkeringsforbud) ikke lenger kan brukes alene.

Etter å ha vært i kraft siden 2017, mente Vegdirektoratet at tiden nå var moden for en revidering av parkeringsforskriften. Etaten sendte derfor i august 2022 endringsforslaget ut på høring, og 5. desember 2023 ble de vedtatte endringene kunngjort i Norsk lovtidende.

Kommunal eller privat parkeringsplass?

Blant de mest sentrale bestemmelsene, som nå kommer klarere frem, er hva som defineres som «avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass».

Dette vil blant annet føre til at det ikke lenger vil herske tvil om hvor bruken av ANPR (kameraparkering) må opphøre. Dette på grunn av at brukere av HC-kort kan parkere gratis på alle kommunale parkeringsplasser – uten å måtte registrere seg. Og da gjelder det ikke bare de plassene som er skiltet med HC-symbol.

Regodkjenning hvert femte år

At kravet til prøve for regodkjenning forlenges fra hvert fjerde- til hvert femte år, vil trolig være en god nyhet for alle trafikkbetjenter og parkeringsvakter.

Vegdirektoratet har i tillegg valgt å presisere i § 9 – Krav til opplæring, at regodkjenningsprøve ikke kan avlegges hos den virksomheten man er ansatt i, og at prøven kun kan avlegges der opplæring kan tilbys alle, ikke bare egne ansatte.

Innstramming i bruken av svart-hvite skilt

At bruken av svart-hvite skilt (vedleggsskilt) som angir stans- og parkeringsforbud ikke lenger kan brukes uten at det er i tilknytning til en plass som tilbyr parkering, kan trolig falle endel private parkeringsselskap tungt for brystet.

Dette siden kommunene – som før – kan unngå denne nye regelen ved ganske enkelt å fortsette å bruke skiltene 370 (stans forbudt) og 372 (parkering forbudt) hentet fra parkeringsforskriften.

Rapportering till parkeringsregisteret

Også når det gjelder rapportering til parkeringsregisteret, har det kommet innskjerpinger. Blant annet i siste setning i § 16 – Krav til det enkelte parkeringsområde, som her er fremhevet av redaksjonen:

Før virksomheten kan tilby vilkårsparkering regulert med skilt som vist i denne forskrift, skal skiltplan og tilleggsinformasjon for det enkelte parkeringsområde være registrert i sentralt elektronisk register. Dersom dette ikke er gjort, kan det ikke håndheves.

Vedlegg 1-skilt er også offentlige skilt

Også når det gjelder bruken av svart-hvite skilt (vedleggsskilt) generelt, har det kommet en presisering i § 22 – Skilting, ved at det nå ikke lenger hersker tvil om at alle slike skilt nå er å anse som offentlige skilt. I utgangspunktet en formalitet, men like fullt en grei formalisering når Parkeringsklagenemnda behandler klager fra de mange som «ikke så skiltet».

Når vi først er inne på Parkeringsklagenemnda, så har også kontrollsanksjonen på kr 330 i forskriftens § 36 – Kontrollsanksjon, blitt forenklet. Dette vil trolig lette arbeidsdagen betraktelig både for kommunale trafikkbetjenter og private parkeringsvakter, ved at «overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest» har blitt fjernet.

Fortsatt tre satser for sanksjoner

Dette innebærer nå at det nå kun vil være ved «brudd på dokumentasjonsplikten for tidsbegrenset gratisparkering» som kan medføre en kontrollsanksjon på kr 330.

Glemmer du å trykke på knappen merket «Gratis parkering 4 timer» på denne automaten, risikerer du en kontrollsanksjon på kr 330. Står du over fire timer, vil kontrollsankajonen bli på kr 660.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Alle andre sanksjoner vil nå være på 660 kr. Da selvfølgelig med unntak for parkering på HC-plass uten tillatelse, som fortsatt kan medføre en kontrollsanksjon på 990 kroner – den høyeste mulig – og hvor fjerning ofte blir vurdert i tillegg.


Endring i parkeringsforskriften finner du her…>

Parkeringsforskriften finner du her…>


Sak nr. 10052