OSLO:
Frykt for at nye parkeringsregler vil hindre utrykningskjøretøy

- Byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) ønsker å bruke trafikkbetjentene til å "sette inn tiltak".

Brannvesenet og politiet er samstemt i sin advarsel til byrådet i Oslo: – De nye parkeringsreglene kan gjøre det vanskelig for utrykningskjøretøy å komme fram.

Ikke krav om parkeringsplasser

Byrådet foreslår at de som bygger nye boliger, ikke lenger trenger å sørge for parkeringsplasser.

Det går fram av forslaget til ny parkeringsnorm for ulike typer utbygging.

– Vi skal redusere biltrafikken med 33 prosent

– I Oslo skal vi redusere biltrafikken med 33 prosent. Andelen som eier bil går nedover. Derfor vil vi ikke lenger tvinge folk til å bygge parkeringsplasser, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

Velger en utbygger å lage parkeringsplasser, vil byrådet ha en øvre grense for hvor mange. I dag er det en minimumsgrense som gjelder. Minst halvparten må ha lademuligheter.

– Færre tilgjengelige parkeringsplasser på private områder vil føre til at vi får flere biler ut i gatemiljøet. Det kan igjen gi oss utfordringer med framkommelighet, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Brann- og redningsetaten til NRK.

Tvinger flere til gateparkering

Oslo politidistrikt frykter mer feilparkering i sin høringsuttalelse til de nye reglene. Også flere bydeler, velforeninger og kommunale etater påpeker at det å fjerne kravet til parkering i små og store boligprosjekter, kan tvinge flere til å parkere i bygater og villaveier.

MDG: – Færre og færre har bil

Marcussen poengterer til at de nye reglene kun gjelder nye prosjekter, slik at utviklingen kommer til å skje gradvis i det hun går ut ifra at færre og færre i Oslo har bil.

Vil bruke trafikkbetjentene

– Vi vil følge nøye med om det oppstår problemstillinger i enkeltområder, for eksempel med mye såkalt villparkering der folk parkerer ulovlig og det fører til problemer for utrykningskjøretøy. Da vil vi sette inn tiltak og for eksempel bruke trafikkbetjentene, sier Marcussen.


PR2022-11009