OSLO: Prosjektleder bestilte kontroll på privat parkeringsplass – ble bøtelagt selv

Et klarere tilfelle av begrepet «å falle for eget grep» har neppe tidligere vært oppe til behandling i Parkeringsklagenemnda, da en ileggelse for manglende parkeringstillatelse var tema tidligere i denne måneden.

Ikke synlig parkeringstillatelse

En kontrollsanksjon på kr 660 ble ilagt på en privat skiltet avtaleparkering i Oslo sist sommer med begrunnelsen: «Gyldig p-tillatelse ikke synlig i frontruten / ingen gyldig elektronisk p-avtale registrert». Bakgrunnen for dette var skiltede parkeringsvilkår på stedet.

Ba om parkeringskontroll

Klageren er prosjektleder på et større boligprosjekt, og på grunn av at parkeringsplassen som var opparbeidet for egen parkering og enkelte naboer stadig ble benyttet av uvedkommende, kontaktet han parkeringsselskapet den fjortende juni for å få bukt med problemet.

Boligprosjektet befinner seg i Ullveien på Voksenkollen i Oslo. Saken ble behandlet 6. desember 2023 og er omtalt som nummer 29787 i oversikten over nemndsavgjørelser.

Ble selv bøtelagt

Det skulle imidlertid vise seg at prosjektlederens egen bil også ble bøtelagt denne dagen.

Særlig frustrerende var det trolig fordi han i tillegg til å administrere parkeringsplassen også er den som har ansvaret for å utstede parkeringstillatelsene.

Og nettopp parkeringstillatelsen var det springende punkt her, for klager forklarte at den ikke var synlig fordi den hadde sklidd ned fra frontruten. I realiteten hadde den trolig sklidd ned bak skyggefeltet rundt vinduskarmen.

Parkeringsselskapet ga ikke medhold på klagen

Til tross for at klager selvfølgelig kunne fremvise en gyldig parkeringstillatelse, sammen med både bilde av kontrollsanksjonen og bilde av området i klagen til Parkeringsklagenemnda, ble resultatet det samme som svaret fra Apcoa parking:

Det er et krav i parkeringsvilkårene på stedet at parkeringstillatelsen ligger synlig eller at kjøretøyets kjennemerke må være registrert elektronisk ved parkering. Det fremgår under overskriften «Førers plikter» på skiltet med parkeringsvilkårene. Er ikke det på plass, innebærer det en kontrollsanksjon på 660 kroner.

Skiltet i med parkeringsvilkår i Ullveie er nær identisk med dette, som imidlertid ikke er helt oppdatert.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Nemnda fastholdt ileggelsen

Nemnda kom også frem til samme konklusjon, i det den viste til at en parkeringstillatelse ikke var synlig ved kontroll, og en kontrollsanksjon derfor rettmessig kunne ilegges med 660 kroner i henhold til parkeringsforskriften § 36 første ledd.

Nemnda uttalte videre, på generelt grunnlag, at bilfører må forholde seg til de skiltede parkeringsvilkårene uavhengig av hvilken annen rolle man opptrer i på parkeringstidspunktet.

Nemnda fant det derfor å være uten betydning at det var firmaet der klager var byggeleder som hadde engasjert parkeringsvirksomheten til å håndheve på området.

Nemnda bemerket at det var uten betydning hvem som var eier av eiendommen. Vedtaket var enstemmig.

OM PRIVAT SKILTING

Parkeringsforskriften § 26 – Særlig om krav til privat skilting
På områder som omfattes av § 3 annet ledd annet punktum eller tredje ledd kan det ikke benyttes private skilt som kan forveksles med skilt som angitt i vedlegg 1.

Området skal skiltes på en klar og tydelig måte, slik at en alminnelig aktsom fører vil forstå at det på dette området ikke tilbys parkering til allmenheten.

Kilde: Lovdata


Sak nr. 10055