Oslo: Trikken hindres stadig oftere av feilparkerte biler – og da må bybetjentene trå til

- Med å ta opp jakten på bilføreren - for om mulig å unngå at bilene må taues inn.

Så lang i år har Bymiljøetatens mange bybetjenter bistått med inntauing av 18 biler og skrevet ut 70 parkeringsgebyr på grunn av biler som hindrer trikken i hovedstaden bare i inneværende år.

Dette ifølge tall som vi har mottatt fra fagkonsulent i bypatruljen, Vigdis Johanssen i en e-post, i det hun viser til vegtrafikkloven §§ 3 og 37 som grunnlag for å ilegge gebyr og å få bilene fjernet.

VEGTRAFIKKLOVEN § 3 - GRUNNREGLER FOR TRAFIKK
Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Kilde: Lovdata

Bare i løpet av sist mandag kunne da også Sporveiens kommunikasjonssjef Cato Asperud fortelle Avisa Oslo at hele tre trikkeruter ble blokkert av feilparkerte biler: En på Bislett, en på St. Hanshaugen og en på Grünerløkka.

Hindret 158 ganger i januar

I helga var det også flere – deriblant en stans på 60 minutter. Og før helga startet hadde Sporveien til sammen registrert 158 tilfeller av trikk som ble hindret av feilparkeringer i løpet av januar.

– Bli ved bilen til neste trikk kommer!

Asperud kom ved samme anledning med en bønn til bilførere som parkerer langs trikkesporet: – Bli ved bilen til neste trikk kommer. Da ser du om parkeringen er god nok.

En bil blokkerer trikken i Thorvald Meyers gate i Oslo.
Foto: STIG KOLSTAD / AVISA OSLO

Bypatruljen i Oslo består av cirka 110 bybetjenter, som er Oslos betegnelse på kvinner og menn som sørger for trafikksikkerhet og fremkommelighet i byens gate. I grove trekk det samme som en trafikkbetjent gjør i de andre av landets 94 kommuner.

Landets eneste by med fullverdig trikketilbud

Per i dag har kun Oslo et fullverdig trikketilbud igjen, etter at Bergen og Trondheim har innskrenket sine tilbud betraktelig og erstattet trikkerutene med busser. Men i motsetning til til bussen, kan ikke trikken svinge utenom når en bil står feilparkert, men må vente til hindringen er borte.

Og nettopp slike feilparkeringer det har skjedd ganske ofte i Oslo i den senere tid, slik at stadig flere av hovedstadens 88 trikker fordelt på 6 linjer stopper opp i påvente av hjelp fra en bybetjent og eventuelt en kranbil.

Prøver først å varsle eier

Bybetjenten prøver da, på best mulig måte og med de hjelpemidler som er tilgjengelige, å komme i kontakt med bileier for å be vedkommende fjerne bilen selv.

Er bileier eller bilfører rask med å fjerne bilen, kan det bety en innsparing på 5100 kroner, som er hva inntauing koster i Oslo. Men et parkeringsgebyr på 900 kroner må nok bilfører regne med uansett.

Og har du greid å manøvrere en lastebil eller et annet stort kjøretøy slik at trikken blir hindret, er prisen ifølge Oslo kommune hele 7460 kroner – for øvrig det samme som for containere.

Inntauing må betales før bilen leveres tilbake

Og om du skulle tro at du kan få løst ut bilen uten å betale for inntauing i slike tilfeller, så må du nok gå skuffet derifra hvis du ikke kan gjøre opp for inntauingen umiddelbart. For retten til å vente med å betale gjelder ikke når det er utstedt parkeringsgebyr for feilparkeringen. Det fremgår av paragrafen du kan lese her:

VEGTRAFIKKLOVEN § 37 (UTDRAG)
§ 37 – Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m.

Politiet (også kommunen, red.anm.) kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy
a. som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller
b. som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller
c. som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.
(…)
Krever eieren tilbake et kjøretøy som politiet eller Statens vegvesen er i ferd med å fjerne eller har tatt i forvaring, må han først betale de utgifter som politiet eller Statens vegvesen har hatt i samband med fjerningen og forvaringen.

Kilde: Lovdata


Sak nr. 10076