På Lørenskog videregående skole risikerer elevene både parkeringsbot og nedsatt ordenskarakter

- Skolens rektor støtter seg til ordensreglementet som grunn for å gi anmerkninger.

Lørenskog videregående skoles praksis for hånshevingsreglene skaper reaksjoner blant elevene, når de i tillegg til parkeringsbot også risikerer å få nedsatt ordenskarakter på grunn av feilparkering.

Saken var omtalt i Mitt Lørenskog (for abonnenter), 4. desember 2023.

– Ansatte tar bilde av feilparkerte biler og gir anmerkninger

– Det er greit nok at skolen har leid inn et parkeringsselskap for å bøtelegge dem som parkerer uten at registreringsnummeret ligger inne i systemet. Men det er både ukomfortabelt og forvirrende når skolens ansatte i tillegg leter etter og tar bilde av feilparkerte biler, for så å huke tak i enkeltelever og gi dem anmerkning, sier Pål Grinaker (18) fra Lørenskog til Mitt Lørenskog.

Han har selv fått merke følgene av å bryte parkeringsreglene, med to bøter og to anmerkninger.

Ikke egen parkering for elevene

Elevene avisa har vært i kontakt med. forteller at de er klar over at det ikke er egne parkeringsplasser for skolens ordinære elever, men er forbeholdt ansatte, besøkende og enkelte elever på voksenopplæringen.

Frida Kalnes (18), som bor i nærheten av Losby, 8 km fra skolen, forteller:

– Jeg har selv fått to bøter og tre anmerkninger for feilparkering, noe som betyr nedsatt ordenskarakter. Det er kjipt.

Elevene reagerer på at skolens ansatte oppsøker parkeringsplassen for å registrere elever og gi dem merknader hvis de har parkert på ansattparkeringen.

Skedsmo parkering har håndhevingsansvaret

Når Skedsmo Parkering, som har ansvaret med å håndheve parkeringsreglene, har vært på plassen og lagt gule lapper på frontrutene, er det en enkel jobb for skolens ansatte å registrere hvem som har feilparkert, for deretter å føre anmerkninger på den enkelte.

– Dette er vel strengt tatt parkeringsselskapet sin jobb å kontrollere parkeringsplassen. Jeg synes det er litt sykt at ledelsen på skolen er så opptatt av dette. Det er ikke innafor at vi skal få både anmerkning og bøter, mener Pål Grinaker.

Skiltet som er tema i denne saken, ser slik ut og har denne teksten.
Grafikk: EIKER MEDIA AS

Rektor bekrefter skolens praksis

Rektor Rolf Odin Tellesbø ved Lørenskog vgs bekrefter overfor Mitt Lørenskog at skolen fra tid til annen gir anmerkning til elever som parkerer i strid med bestemmelsene – men har en litt annen oppfatning av saken enn elevene avisa har snakket med.

– Det er ordensreglementet som gjelder

– Jeg vet at elevene opplever dette som urettferdig, men her er det ordensreglementet som gjelder. Elevene skal forholde seg til skolens regler, og det er sagt klart og tydelig at elevene ikke skal parkere på de aktuelle parkeringsplassene, sier Tellesbø.

– Står det eksplisitt i ordensreglementet at elevene ikke kan parkere ved skolen?

– Nei, men det er normalt god oppførsel å forholde seg til de lovene og reglene som gjelder, og det står i reglementet, svarer rektor.

Han sier videre at skolen ikke har noen planer om egne parkeringsplasser for elevene.

– Elevene kan sykle, gå eller reise kollektivt

– Vi ønsker at elevene skal sykle, gå eller reise kollektivt til skolen. De som bor langt unna får dekket bussreisen til og fra.

Ifølge rektoren foregår det ikke noen systematisk kontroll av elevenes parkering fra skolens side.

– Det har vi ikke kapasitet til. Men vi gjør det av og til, sier Tellesbø.

Hentet fra Parkeringsregisteret

Parkeringsregisteret er Statens vegvesens oversikt over de parkeringsområder hvor ansvarlig virksomhet kan håndheve parkeringsbestemmelsene.

I Skedsmo parkerings skiltplan for Lørenskog videregående skole er det tegnet inn et skilt med teksten «P 07 – 16, Reserverte plasser for elever med gyldig fremlagt tillatelse».

Plassen, hvor dette skiltet iflg. skiltplanen befinner seg, ligger bare 100 meter fra skolens ansattparkering. Parkeringsplassen har Norsk luftambulanse som nærmeste nabo.

Plassen har iflg. skiltplanen 46 parkeringsplasser inntegnet.


Statens vegvesens informasjonsside for parkeringsområdet på Lørenskog videregående skole finner du her…>

Skedsmo parkerings skiltplan for Lørenskog videregående skole finner du her…>


Sak nr. 10051