PARIS: Folkeavstemning om å tredoble parkeringsavgiften – av miljøhensyn

- Blir endringen vedtatt, vil det koste over 200 kroner per time å parkere med SUV i Paris sentrum.

Innbyggere i Paris stemmer i dag, søndag 4. februar over et forslag fra Paris-ordfører Anne Hidalgo om å tredoble parkeringsavgiften i byen for biler som veier over 1,6 tonn, eller over 2 tonn for elbiler.

– Vi gjør dette for å redusere forurensning og for å gjøre våre barn trygge fordi disse bilene er farlige, sier hun, og fortsetter:

– Vi vil gjøre denne endringen for å gi folk muligheten til å både puste bedre og leve bedre.

«Personbiler som er store, tunge og forurensende»

Det er derfor opp til Pariserne om de er «for eller mot en spesialavgift for parkering av personbiler som er tunge, store og forurensende».

Får Paris-ordføreren gjennomslag for dette, vil det koste 18 euro i timen, rundt 206 kroner, å parkere slike biler i bykjernen. Utenfor bykjernen foreslås det å øke parkeringsavgiften for slike biler til 137 kroner timen. Økningen vil ikke gjelde for biler som eies av byens innbyggere.

Har allerede innført forbud mot utleie av elsparkesykler

I august 2023 avholdt Paris en tilsvarende avstemning om å forby utleie av elektriske sparkesykler, og ble dermed den første europeiske hovedstedene som nedla forbud mot utleie av slike farkoster. Da avgav 103 000 borgere – ca 7% av de stemmeberettigede sine stemmer – hvor 89% gikk inn for forbudet.

Motstandere av forslaget om å tredoble parkeringsavgiften for SUV-er hevder at det vil ramme store familiebiler, mens andre hevder at store og moderne biler faktisk forurenser mindre enn eldre dieselbiler.

– Vil gjøre byen mer miljøvennlig

Anne Hidalgo er ikke enig og har lovet å gjøre Paris til en mer miljøvennlig by før det skal arrangeres OL i sommer.

Ifølge hennes kontor vil den nye parkeringsavgiften ramme rundt 10 prosent av bilparken i Paris og gi byen 400 millioner kroner mer i inntekter årlig.

En overvekt for forslaget

En opinionsmåling som nylig ble utført i Paris viser at hele 61% av byens innbyggere støtter forslaget om å heve parkeringsavgiften for SUV-er.

<The Guardian har mer om saken


Sak nr. 10083