PARIS: Europas første mekaniske parkeringshus ble bygd i 1905

- For øvrig samme år som Norge gikk ut av unionen med Sverige.

Europas første dokumenterte tilfelle av et mekanisk parkeringshus over flere etasjer ble satt i drift i Paris så tidlig som i 1905.

18 år etter den første bilen

Da hadde det ikke gått mer enn 18 år siden Gottlieb Daimler og Wilhelm Maybach tok patent på verdens første bil.

Inngangen til parkeringshuset i Rue Ponthieu.
Foto: UKJENT

Arkitekt Auguste Perret

Det var den kjente franske arkitekten Auguste Perret (Office AG Perret, Architects + Engineers) som bygde «Garage Ponthieu» fra 1905 på tomt nummer 51 i gaten med samme navn i 8. arrondissement i Paris.

Forløperen til moderne parkeringshus

Ponthieu Garage er blant annet forløperen til moderne automatiske parkeringshus. Det var ikke beregnet på korttidsparkering som for eksempel shopping, men tilbød heller langtidsleie av plasser for velstående bileiere bosatt i sentrum av Paris.

Retten til et trygt sted for bilen, et statussymbol i et velstående middelklassesamfunn for over hundre år siden, gjenspeiles i ordet garasje, avledet av det franske «garer» som betyr «å beskytte».

Fraktet opp med heis

Bilene ble fraktet til ønsket etasje med heis; en dreieskive gjorde at kjøretøyet kunne tilpasses parkeringsplassen i etasjen den skulle stå.

Synlige bæreelementer

Garage Ponthieu kan betraktes som den første bygningen som fullt ut viser strukturen til betongbjelker og søyler. Perret våget å vise bæreelementene her.

Fasadestrukturen inneholder klassiske elementer. Den grunnleggende hallen for bilene minner om kirkebygg, spesielt gjennom det store sentrale vinduet i fronten.

Postkort som viser hvordan bygget så ut innvendig, tidlig på 1900-tallet.
Foto: SAPATHIEU

Parkeringshuset ble dessverre revet i 1970.


Sak nr, 10046