Parkeringsbulking koster milliarder: – Unge bilførere stikker oftest av

- Skjer som oftest på parkeringsplasser og kjøpesentre

Flest unge mellom 18 og 29 år har småbulket uten å si fra til eieren av bilen de krasjet med.

– Mange unge bilførere har holdningsproblemer

– Det er 12 prosent i den aldersgruppen som svarer dette. Det er mer enn dobbelt så mange som landsgjennomsnittet på fem prosent. Det tyder på at de yngste har noen holdningsproblemer de bør ta tak i, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring i en pressemelding.

Tallene kommer fram i en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende.

– Halvparten av de unge bulkerne vet at de bulket en annen bil før de valgte å stikke av. Den andre halvparten tror de krasjet, men gadd ikke å stoppe for å gi beskjed. Det er overhodet ikke greit, sier Ytre-Hauge.

Lar andre ta regningen

Typiske uhell, der noen er borti bilen og stikker av, skjer på parkeringsplasser og kjøpesentre.

– Selv om ulykkene virker små og du tror bulken eller ripa er liten, kan du ikke bare stikke av. Det er uansvarlig å legge igjen regningen til den du har krasjet med. Dette koster ikke småpenger, sier Ytre-Hauge.

Så mange bulkeulykker var det i fjor

Statistikk fra Finans Norge bekrefter det fagsjefen sier. I fjor var det nesten 150 000 ulykker etter rygging eller påkjørsler av parkerte kjøretøy med norske personbiler.

– Disse kostet nesten to milliarder kroner for forsikringsselskapene. Det er et snitt på 13 300 kroner per ulykke. Det er slett ikke slik at småbulking ikke koster noe særlig. Det er helt greit å være uheldig, men det er ikke greit å stikke av fra ansvaret, sier Ytre-Hauge.

Denne aldersgruppen kan du stole mest på

Det er 50-åringene som er mest troende til å gi beskjed hvis de smeller inn i bilen din. Der er det bare to prosent som sier at de ikke har gitt beskjed etter en bulkeulykke.

Hva skjer med forsikringen hvis du småbulker?

Det er utrolig surt å finne den parkerte bilen din med bulk, men ingen lapp på ruta.

– Har du kasko er skaden dekket, sier Roger Ytre-Hauge i Frende.

– Det er ulike dekninger hos ulike forsikringsselskaper på dette, men hos oss slipper du bonustap hvis du bruker forsikringen når du skal fikse skaden, hvis du vet når og hvor det skjedde.

TIPS: Slik unngår du bulking

– Orienter deg før du setter deg i bilen. Er det noe rundt bilen?

– Ta deg tid og stress ned når du setter deg bak rattet.

– Husk at du ikke er alene på parkeringsplassen.

– Ikke stol blindt på ryggesensorer. De registrerer ikke alt, og spesielt ikke alt som er lavt nede, for eksempel en lav fortauskant.

– Snu deg og se ut bakruten istedenfor å kun bruke speilene.

– Rygg rolig inn på parkeringsplassen du har sett deg ut. Hvis du rygger inn har du mye bedre oversikt når du skal ut igjen med bilen full av poser.

– Og hvis du er uheldig og krasjer i noe: Ikke stikk av. Få tak i eieren av bilen eller legg igjen en lapp med navnet og nummeret ditt.

Kilde: Frende Forsikring

[tds_info]

PARKERINGSRETT KORRIGERER

Dette sier vegtrafikkloven § 12 om dine plikter hvis du krasjer i noe:
«Har trafikkuhell voldt materiell skade, og det ikke er noen til stede som kan vareta skadelidtes tarv, skal den som har voldt skaden, snarest mulig underrette skadelidte eller politiet om uhellet.»

Det er derfor ikke tilstrekkelig «å legge igjen en lapp med navnet og nummeret ditt», som det hevdes av Frende forsikring.

For som det klart fremgår av lovteksten: Får du ikke kontakt med skadelidte (bileier), så skal politiet kontaktes.

Bjørn Erik Hetty Nebell
Redaktør[/tds_info]

Hvert år finner folk bilen sin med bulker og skader som på bildet, uten lapp fra den som har vært borti, sier Roger Ytre-Hauge. De yngste stikker oftest av.
Foto: FRENDE FORSIKRING

Sak nr. 10102