Parkeringsklagenemnda: – Mulighet for kontant betaling er et krav ved avgiftsparkering

- Beslutningen vil trolig helle kalt vann i årene på parkeringsselskap som drifter avgiftsplasser uten mulighet for kontant betaling.

I en fersk avgjørelse fra Parkeringsklagenemnda, understreker nemndas medlemmer unisont at mynt er gyldig betalingsmiddel i Norge. Noe som igjen innebærer at andre betalingsløsninger kun er et supplement- og ikke en erstatning ved parkering mot avgift.

Fant ikke betalingsautomat

Bilfører forklarte i sin klage til Parkeringsklagenemnda at hun hadde parkert på plassen ved Coop Extra på Skullerud i Oslo utenfor butikkens åpningstider, og hadde lett på- og rundt plassen etter en betalingsautomat uten å finne en.

Ikke parkeringsautomat på plassen

Ifølge Statens vegvesens parkeringsregister, er det da heller ikke oppsatt parkeringsautomat på plassen, som har plass til 30 biler totalt.

Sort-hvite skilt på stedet sier at det er gratis å parkere på stedet i inntil 45 minutter i butikkens åpningstid, men at det er avgiftsparkering på stedet ut over dette og hvis man parkerer utenom butikkens åpningstid.

Og her ble nettopp mangelen på en parkeringsautomat det springende punkt når nemnda fikk saken på sitt bord.

Krav om å kunne betale kontant

For selv om Park Nordic, som står for driften av plassen, bedyret at det manglet en gyldig elektronisk registrering for kjøretøyet ved kontroll 21. desember 2023 kl 09.24, var det etter nemndas mening ikke tilstrekkelig for å ilegge en kontrollsanksjon på 330 kroner.

Kravet er at det skal være en mulighet for å betale med kontanter, og det var ikke åpent for diskusjon.

Det aktuelle skiltet på stedet, med informasjon om når det er krav om betaling
Grafikk: PARK NORDIC

Det aktuelle skiltet (1P) på stedet har følgende tekst på underskiltet: «07-23 (07-23) Kundeparkering Coop Extra – 45 min gratis mot gyldig elektronisk registrering. Tid utover og utenom butikkens åpningstid mot avgift.»

– Mynt er tvungent betalingsmiddel i Norge

Så lenge sentralbankloven og finansavtaleloven begge er tydelige på at mynt er tvungent betalingsmiddel, holder det ifølge nemnda ikke å kun tilby en tablet med mulighet for gratisregistrering i butikkens åpningstider, eller registrering og betaling via Easypark.

Nemnda uttalte at Park Nordic, som er en profesjonell part, plikter å ha betalingsmuligheter etter gjeldende norsk lov.

Opphevet kontrollsanksjonen

– Bilfører skal ha mulighet for å betale med kontanter, var nemndas konklusjon i det de enstemmig opphevet kontrollsanksjonen på 330 kroner som var ilagt.

OM PARKERINGSKLAGENEMNDA (PKN)

Parkeringsklagenemnda er et tvisteløsningsorgan, som søker å løse tvister mellom bilfører og parkeringsoperatører. Parkeringsklagenemnda er nøytral og fungerer ikke som representant for noen av partene.

Før en sak kan avgjøres av Parkeringsklagenemnda, må det først ha blitt sendt en klage til virksomheten som skrev kontrollsanksjonen eller fjernet kjøretøyet. Det er kun eier eller fører som kan bringe en sak inn for nemnda.

Styret består av:
Leder: Bodil R. Dreyer, Statens vegvesen
Medlemmer: Lars Monsen, Norpark & Tone Molvær Berset, Forbrukerrådet

Parkeringsklagenemnda består av:
Leder: Bjørn Engstrøm, tidligere lagdommer
Nestleder: Yvonne Larssen, stabsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerrådet: Hege Sundby.
Varamedlem: Borgar Sandvik
Bransjerepresentant: Elin Greiff, Aimo Park
Bransjerepresentant: Finn A. Aurbakken, Oslo kommune, Bymiljøetaten
Varamedlem: Tore Bentzen, Tromsø Parkering AS
(Minst tre medlemmer må være til stede ved behandling av hver enkelt sak.)

Kilde: Pklagenemnda.no

Sted for ileggelsen

 

> Utskrift av nemndsavgjørelse PKN 31300 – 17.04.2024 (PDF)

> Parkeringsområdet til Coop Extra Skullerud i parkeringsregisteret


Sak nr. 10120