Parkeringsplass i Mjøndalen skaper hodebry: – Venter på kommunens parkeringsstrategi

- I mellomtiden opptar hensatte kjøretøy plassen og brøyting blir ikke utført.

Beboerne i borettslaget ved parkeringsplassen i Nedre tverrgate i Mjøndalen har alt fra en kommunal opplagsplass for biler og campingvogner, til et parkeringskaos sommer som vinter som nærmeste nabo.

Dette er i korte trekk beskrivelsen som leder i borettslaget, Onvor Andersen, gir i en omtale av saken i Drammens Tidende.

Benyttes som opplagsplass

Hun forteller videre at det har stått både en campingvogn og flere biler parkert på stedet over lengre tid.

Dette igjen fører til at det blir økt trykk på de øvrige parkeringsplassene.

Og siden ingen «gule lapper» blir delt ut på biler som står utenfor oppmerkede plasser, er det av og til så mange feilparkerte biler at noen lett blir parkert inne.

Mangelfull brøyting

På vinterstid, som vi nå beveger oss mot, har det til tider vært svært vanskelig å få bilene ut fra parkeringsplassen på grunn av mye snø og lite brøyting.

– Vi har avtale om brøyting der med en ekstern leverandør, men så lenge plassen er uregulert har det vært utfordrende med brøyting av plassen.

Dette vil nå bli endret, slik at brøytingen vil fungere bedre, sier Gjermund Riise Brekke til DT. Han er er daglig leder i Drammen eiendom KF, som har ansvaret for brøyting av plassen.

DEN AKTUELL PARKERINGSPLASSEN VED SAMFUNNSHUSET

Plassen er uregulert

Claus Mølbach-Thellefsen, som er daglig leder av det kommunale foretaket Drammen Parkering, forteller at de har fått enkelte henvendelser de siste to årene om biler som står parkert over lengre tid på plassen i Mjøndalen.

Mjøndalen er i gjeldende parkeringsstrategi for Drammen kommune foreslått regulert slik:

  1. parkering langs fortauskant i Mjøndalen må skje med parkeringsskive da det er tidsbegrenset parkering på en eller to timer mandag til fredag 08-17, lørdag 08-15 og ingen regulering på søndager.
  2. I dag er det kommunalt eide parkeringsområder i Mjøndalen sentrum, ved Samfunnshuset og ved Wildenveys plass, som er uregulerte.
  3. For å gi et mer enhetlig kommunalt parkeringstilbud i Mjøndalen sentrum, skal det settes i gang arbeid med å vilkårsregulere disse plassene (med vilkårsregulering menes at det settes vilkår for bruk av parkeringsplassene, eksempelvis tidsbegrensning).
  4. Parkeringsområdet ved Wildenveys plass skal vilkårsreguleres med hensyn til handel og service i Mjøndalen sentrum, mens parkeringsområdet ved Samfunnshuset (Nedre tverrgate, red.anm.) skal vilkårsreguleres slik at parkering for besøkende til Samfunnshuset prioriteres.

Mølbach-Thellefsen sier at plassen ved Samfunnshuset i dag er uregulert og må vilkårsreguleres før kontroll og eventuell håndheving i forbindelse med hensatte kjøretøy kan finne sted.

– Drammen Eiendom KF forvalter plassen

– Er det ikke vilkårsregulert er det lovlig å sette fra seg registrerte kjøretøy der. Det er Drammen Eiendom KF som forvalter plassen og de må besørge avtale om ønsket skiltregulering og kontroll.

[tds_info]

LANGTIDSPARKERTE KJØRETØY – HVILKE REGLER GJELDER?

Det fremgår av bl.a. vegtrafikkloven §§ 17 og 37 at registreringspliktig kjøretøy som står mer enn 14 dager avregistrert eller mangler skilter – på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlige trafikkskilt – kan bli tauet inn.

I tillegg til inntauingskostnader, vil eier i normale tilfeller bli ilagt et parkeringsgebyr på 900 kroner.

Etter 1. juni 2023 fastslo Stortinget at det enten er manglende skilter eller at kjøretøyet er avregistrert, men fortsatt har skiltene på, som avgjør om kjøretøyet kan bli bøtelagt og tauet inn etter 14 dager.[/tds_info]


Sak nr. 10006