Parkeringsrett oppretter egen Facebookgruppe for trafikkbetjenter og parkeringsvakter

- Her kan medlemmene diskutere alt fra merkelige skilt til håndhevingspraksis - anonymt om nødvendig.

Det har lenge vært et behov for et åpent forum hvor trafikkbetjenter, parkeringsvakter og andre som arbeider med skilting og håndheving av stans og parkering kan føre dialog.

Særlig har dette vært tilfelle i små kommuner hvor det ofte har vært store sprik fra kommune til kommune om alt fra skiltforståelse til håndhevingspraksis.

Invitasjon under utsending

Nettopp dette har Parkeringsrett bestemt seg for å gjøre noe med, og i disse dager går invitasjonen ut til blant annet kommunale trafikkbetjenter og privatansatte parkeringsvakter.

Uavhengig av tittel

Så om du bærer tittelen «parkeringsvakt», «parkeringsbetjent», «trafikkbetjent», «bybetjent» eller «parkeringskontrollør», hører vi gjerne fra deg.

Også de som i dag er saksbehandlere, under opplæring til- eller pensjonert fra yrket, er hjertelig velkommen til å komme med innspill. Vi ønsker – så langt det er mulig – en åpen dialog.

Se etter dette forsidebildet på Facebook og meld deg på:

Parkeringsrett.no vil følge deg opp

Om saken vekker tilstrekkelig stor interesse, er det heller ikke umulig at den vil få bred omtale i Parkeringsrett.no – selvfølgelig etter at alle parter har blitt hørt.

Og er dette en sak hvor det rettes et kritisk søkelys på for eksempel en kommune, politiet eller Statens vegvesen, så vil redaksjonen ta kontakt med de involverte for å gi de anledning til å uttale seg.

Kildene holder vi for oss selv hvis du ønsker å være anonym. Men redaksjonen må vite hvem du er – og ingen andre.

Lenke til Facebookgruppen «Trafikkbetjenter og parkeringsvakter» finner du her…>

Hører jeg fra deg?


Sak nr. 10044