Parkeringsskilt finnes i mange farger og variasjoner – noen er lovlige, andre ikke

- Det er imidlertid ikke sikkert du blir særlig klokere etter dette.

Det er i hovedsak tre kategorier skilt som benyttes på parkeringsplasser. Disse er regulert i forskrifter og for enkelhets skyld benytter Parkeringsrett så langt det er mulig følgende betegnelse når vi omtaler disse:

Blått P-skilt (552)

Refererer til skilt 552 i skiltforskriften, med hvit «P» på blå bunn. Dette er det eneste skiltet som kan benyttes ved vilkårsparkering* på offentlig ferdselsåre, også kalt «kantsteinsparkering».

BLÅTT SKILT 552 – PARKERING
Her brukt sammen med underskilt 834 – Kombinert regulering, som forteller at plassen er reservert innehavere av HC-kort, og da for inntil 2 timer.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Det er kun kommunen eller politiet som kan håndheve disse. Skiltet kan også benyttes på parkeringsplasser, men kun de som kommunen eller politiet håndhever. Kommunen kan imidlertid også bruke hvitt skilt (se under) på slike plasser.

Hvitt P-skilt (1P)

Referer til hvite skilt med sort tekst som er angitt i parkeringsforskriftens vedlegg 1. Disse er å anse som offentlige skilt og er de eneste som kan benyttes av private parkeringsselskap ved vilkårsparkering*.

HVITT SKILT 1P – PARKERING
Her er underskiltet ikke til å misforstås, og gjelder hele døgnet alle dager da det ikke er angitt noe klokkeslett.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Privat skilt

Refererer til  skilt som ikke kan forveksles med de to skilttypene over. De er ofte sorte skilt med hvit tekst, men kan også ha annen utforming. Dette er skilt som klart og tydelig skal vise at dette er en parkeringsplass som ikke tilbyr vilkårsparkering* for allmenheten.

PRIVAT SKILT
Her er det benyttet et skilt som tydelig viser at parkering ikke er tilbudt almennheten. Det har derfor en annen utforming enn vilkårsskilt.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Noen private skilt er ofte til forveksling lik offentlige parkeringsskilt, men det gjør de ikke mer lovlige av den grunn. Vær imidlertid oppmerksom på at også private parkeringsskilt kan håndheves av en trafikkbetjent eller parkeringsvakt så lenge nærmere vilkår i parkeringsforskriften er oppfylt.

PRIVAT SKILT
Her har skiltet en annen utforming enn det som er vist ovenfor, men også her har det en utforming som ikke kan forveksles med et offentlig skilt.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL
Fotnote: Vilkårsparkering er parkering mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår – som angitt i parkeringsforskriften § 2 a. All vilkårsparkering skal være registrert i Statens vegvesens parkeringsregister.

Sak nr. 10129