Parkeringstilsynet: Feil ved de fleste kontrollerte parkeringsplasser

- Vi trenger tips og tilbakemeldinger om forhold vi bør se på, sier rådgiver Halgeir Jansen.

I løpet av de snart fem årene parkeringstilsynet har vært i drift, har etatens kvinner og menn gjennomført kontroller over hele landet – og funnet feil med nesten alle.

Dette forteller Statens vegvesen i en pressemelding.

MERK:
Denne artikkelen er fra oktober 2021 og kan inneholde utdatert informasjon.

Feil- og mangelfull skilting er gjengangeren

– Der hvor vi gjennomfører tilsyn finner vi som regel feil og mangler. Det kan for eksempel være bruk av feil skilt, mangelfull skilting eller manglende handicap-parkering, sier Halgeir Jansen i Statens vegvesens parkeringstilsyn.

Det er nemlig slik at parkeringsforskriften stiller krav til alle som tilbyr såkalt vilkårsparkering. Dette er alle som tilbyr en offentlig tilgjengelig parkeringsplass mot betaling, med tidsbegrensning eller andre vilkår for at du skal få lov til å parkere der.

Over 900 feilmeldinger

–  Siden oppstarten har vi mottatt mer enn 900 tips om parkeringsanlegg med mulige feil. Tipsene kommer fra privatpersoner, bransjen selv, kommuner og fra parkeringsklagenemda, sier Halgeir Jansen.

Uoversiktlig bransje

Parkeringstilsynet ble etablert i 2017. Da var parkeringsbransjen preget av mange aktører med ulike regelverk som ble praktisert på ulik måte. Det var et sterkt behov for samordning, og et tydeligere felles regelverk for parkering.

Parkeringsforskriften gir parkeringsbransjen felles rammer for hvordan de skal drive parkeringsplassene de tilbyr. Forskriften skal sikre at bransjen er forbrukervennlig, at parkeringsplassene er universelt utformet, m.a.o. tilpasset funksjonshemmede, og at tilbudet er av god kvalitet og mest mulig likt, uavhengig av hvem som tilbyr parkeringen.

Krav om betalingsautomat

Det er også krav til at alle parkeringsplasser med betaling skal ha en betalingsautomat og i tillegg en løsning som gjør det mulig å betale via for eksempel mobiltelefon.

Fortsatt uregistrerte virksomheter

–  Parkeringstilsynets rolle er å følge opp at kravene som stilles i forskriften blir fulgt. Blant annet følger vi opp at alle virksomheter som skal være registrert i parkeringsregisteret faktisk registrerer seg, sier Jansen.

Det er fortsatt en del virksomheter og parkeringsområder som ikke er registrert i Parkeringsregisteret. Dette er en forutsetning for å kunne tilby vilkårsparkering og ilegge kontrollsanksjoner (populært kalt parkeringsbøter).

– Vi trenger tips og tilbakemeldinger, enten det gjelder parkeringsvirksomheter som burde vært registrert i parkeringsregisteret, eller andre forhold vi bør se på. Henvendelser kan sendes til parkeringstilsynet@vegvesen.no, sier Halgeir Jansen.

Parkeringstilsynet behandler ikke enkeltsaker

Parkeringstilsynet behandler ikke enkeltsaker. Ønsker du å klage på en ilagt kontrollsanksjon (parkeringsbot) eller borttauet bil, skal du først ta kontakt med parkeringsselskapet. Hvis dette ikke fører frem kan du ta kontakt med Parkeringsklagenemnda.

DRAMMEN: Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal forholde seg på en parkeringsplass som denne, der parkeringen ifølge skiltet håndheves av Oslo kranbilservice.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Søk i parkeringsregisteret

Er du i tvil om din parkeringsplass er registrert på riktig måte i Statens vegvesens parkeringsregister, så kan du lete på denne siden…>


Sak nr. 10014