Pass på – så du ikke betaler for andres parkering

Enten du leier bil selv eller leier bort din egen bil til andre, er det noen ting du alltid må være oppmerksom på. For hvis du ikke følger med i timen, kan du lett bli lurt til å betale andres parkeringsavgifter.

Parkeringsapper og skiltgjenkjenning

Et punkt det er viktig å ha i tankene i denne sammenhengen er ANPR eller automatisk nummergjenkjenning og hvilken parkeringsapp du bruker når du kjører inn på en parkeringsplass med skiltkamera.

Utendørsmonterte skiltgjenkjenningskameraer overvåker mange parkeringsplasser i dag. Plasser som tidligere måtte utstyres med billettautomater med myntinnkast og billetter med utløpstid for bare få år siden.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL
[tds_info]

ANPR (Skiltgjenkjenning)
– Er en forkortelse for Automatic Number Plate Recognition. På norsk: automatisk skiltgjenkjenning.

Systemet består av et kamera tilknyttet en datamaskin, og benyttes ofte ved politiets og Statens vegvesens kjøretøykontroller, og for å registrere inn- og utkjøring fra parkeringsplasser og -hus. [/tds_info]

Husk å slette kjennemerket

For hvis du for eksempel glemmer å slette kjennemerket på bilen du har levert tilbake etter at du har lei den fra et bilutleiefirma eller en bildelingstjeneste, så er det mye mulig at du betaler parkeringsavgiften også for neste leietager – eller for bilens eier.

Ditt ansvar

Særlig nå, etter at ferien er over og hverdagen senker seg, kan det være lett å glemme at appen du tok i bruk da du leide bil hos et utleiefirma, som en del av leieavtalen, i noen tilfeller fortsetter å gjelde også etter at du leverte bilen tilbake.

Parkeringsavgift og administrasjonsgebyr

Her må det blant annet nevnes at Hertz forteller på sine nettsider, at leiebilen du hentet hos selskapet blir slettet fra Easypark-appen etter 24 timer.

Du må imidlertid sørge for å registrere bilens kjennemerke i appen selv, ellers kan det bli dyrt.

Lar du nemlig være å bruke appen, og selskapet må betale for parkeringen i ettertid, vil du få regningen påplusset 60 kroner i administrasjonsgebyr fra Hertz for hver gang du har parkert.

Skulle det vise seg at du har glemt å slette registreringsnummeret i appen etter endt leie, vil ikke utleieselskapet eller parkeringsselskapet uten videre tilbakebetale det du har blitt belastet for parkering.

Getaround (tidligere: Nabobil.no) er en bildelingstjenesten som tilbyr leiebil på kort- eller langsiktige avtaler via en app. Også her er det viktig å holde tunga rett i munnen når du registrerer bilen du leier på en parkeringsapp – og når du sletter den.
Foto: GETAROUND

Ingen mulighet for refusjon

For skulle du tro at du har mulighet for å kreve tilbake dine surt oppsparte penger, som plutselig forsvant da nestemann parkerte bilen du hadde lånt, må du nok tro om igjen.

Parkeringsgiganten Easypark har nedfelt følgende vilkår i sine «generelle vilkår og betingelser for forbrukere punkt 4.3.6», om det de selv kaller «automatisk kameraparkering»:

«Kunden er ansvarlig for å deaktivere automatisk kameraparkerings-tjenesten knyttet til et kjøretøy, dersom kunden ikke lengre ønsker å bruke denne tjenesten knyttet til et kjøretøy (for eksempel hvis kjøretøyet har blitt solgt, eller, ved leasing eller leiebil, når den relevante leasing- eller leieperioden ender eller ikke lenger ønsker å bruke tjenesten for en individuell parkering (for eksempel hvis Kunden har lånt kjøretøyet til en tredjepart).

Hvis kunden ikke er i stand til å deaktivere automatisk kameraparkering, er kunden ansvarlig for å enten gjøre Easypark oppmerksom på dette eller avstå fra å bruke områder med automatisk kameraparkering. Unnlatelse av å deaktivere automatisk kameraparkering frigjør ikke kunden fra sin betalingsforpliktelse etter denne avtalen.»

Full ryggdekning for kravene

Her er det spesielt viktig å merke seg siste setning, som utelukker enhver mulighet for å kreve parkeringsavgiften refundert hvis du skulle gjøre noe feil, for som du ser har Easypark sikret seg full ryggdekning for sine krav.


Sak nr. 10007