Politiet bøtelegger ulovlig parkering på Bodø ferjekai etter § 3 i vegtrafikkloven

- Statens vegvesen har i disse tilfellene valgt å be politiet bøtelegge med hjemmel i vegtrafikkloven § 3.

Stadig flere biler parkerer på Bodø ferjekai, uten at de skal være med ferja.

Opprinnelig publisert som pressemelding fra Statens vegvesen, 22. juni 2022.

Trailere feilparkert på ferjeleie

– Det har stått flere trailere feil vei i reservefeltet helt opp til avgang klokken 11.00. Dette har medført at det nesten har blitt trafikkork ut mot vegen, sier rådgiver Kristin Sortland på ferjeavdelingen i Statens vegvesen.

Oppstillingsplassen er å regne som en del av riksveg 80. Bilene skal parkere i feltet som viser til ferja de skal være med på.

HOVEDBILDET: Ulovlig parkering på Bodø ferjekai, som trailerne til venstre, vil nå bli bøtelagt.
Foto: STATENS VEGVESEN

Gebyrilegger etter vegtrafikkloven § 3

Å parkere på kaien uten at man skal være med på ferja, er ulovlig i henhold til Vegtrafikkloven paragraf 3.

Slik ulovlig parkering kan bøtelegges i henhold til Forskrift om offentlig parkeringsgebyr paragraf 2.

– Politiet vil aksjonere i dagene fremover, forteller Statens vegvesen i pressemeldingen som er datert 22. juni 2022.


Sak nr. 10018