Rettskilder – lenker til lover og forskrifter innen parkeringsfaget

- Alt samlet på ett sted. Med tiden vil også aktuelle dommer komme på plass her.

VI HAR FØLGENDE KILDER I NORSK RETT:

 • Lovtekster, som f.eks. vegtrafikkloven
 • Lovforarbeider, som f.eks. NOU-er (Norges offentlige utredninger)
 • Rettspraksis, som er den praksis domstolene og følger i sine avgjørelser.
 • Forvaltningspraksis er den praksis forvaltningsorganene bruker når lovene skal settes ut i livet.
 • Sedvane, som er rettsregler som har blitt dannet ved et bestemt handlingsmønster over tid.
 • Juridisk teori som man ofte finner i juridisk litteratur og
 • Reelle hensyn, som viser til hvordan en rettsregel fungerer i praksis.

 

AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER
– Her angitt med både korttittel og hele tittelen:

LOVER

 1. FORVALTNINGSLOVEN – FVL
  Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 2. VEGTRAFIKKLOVEN
  Lov om vegtrafikk

 

FORSKRIFTER

 1. FORSKRIFT OM BRUKERFINANSIERING AV PARKERINGSKLAGENEMNDA (LOVDATA)
  Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda
 2. FORSKRIFT OM KRAV TIL LITEN ELEKTRISK MOTORVOGN (LOVDATA)
  Forskrift om krav til liten elektrisk motorvogn
 3. FORSKRIFT OM PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE (LOVDATA)
  Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 4. GEBYRFORSKRIFTEN (LOVDATA)
  Forskrift om gebyr for parkeringsvirksomhet og opplæringstilbydere
 5. PARKERINGSFORSKRIFTEN (LOVDATA)
  Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer
 6. PARKERINGSGEBYRFORSKRIFTEN (LOVDATA)
  Forskrift om offentlig parkeringsgebyr
 7. SKILTFORSKRIFTEN (LOVDATA)
  Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger
 8. TRAFIKKREGLER (LOVDATA)
  Forskrift om kjørende og gående trafikk

 

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

 1. N300 TRAFIKKSKILT (VEGVESEN.NO)
  tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt
 2. > RETNINGSLINGSLINJER TIL HC-FORSKRIFT – 2023 (PDF)
  Til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 18. august 2016 nr. 264

 

AKTUELLE DOMMER

Etter hvert vil også lenker til  aktuelle dommer bli lagt inn her. Vi vil sette stor pris på ditt bidrag. Hvis du har aktuelle dommer å bidra med – enten som lenke eller som pdf – så nøl ikke med å sende de til oss.


MER INFORMASJON VIL KOMME VED BEHOV
(Har du forslag, så send oss en e-post)


Sak nr. 10079