Rettskilder – Lover og forskrifter

Foto. STORTINGET

VI HAR FØLGENDE KILDER I NORSK RETT:

 • Lovtekster
 • Lovforarbeider
 • Rettspraksis
 • Forvaltningspraksis
 • Sedvane
 • Juridisk teori og
 • Reelle hensyn.

AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER – her angitt med både korttittel og hele tittelen:

LOVER

 1. FORVALTNINGSLOVEN – FVL
  Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
 2. VEGTRAFIKKLOVEN
  Lov om vegtrafikk

 

FORSKRIFTER

 1. FORSKRIFT OM BRUKERFINANSIERING AV PARKERINGSKLAGENEMNDA
  Forskrift om brukerfinansiering av Parkeringsklagenemnda
 2. FORSKRIFT OM PARKERING FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
  Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 3. PARKERINGSFORSKRIFTEN
  Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer
 4. PARKERINGSGEBYRFORSKRIFTEN
  Forskrift om offentlig parkeringsgebyr
 5. SKILTFORSKRIFTEN
  Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger
 6. TRAFIKKREGLER
  Forskrift om kjørende og gående trafikk

 

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

 1. N300 TRAFIKKSKILT
  tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming av offentlige trafikkskilt
 2. RETNINGSLINGSLINJER 
  Til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 18. august 2016 nr. 264


MER INFORMASJON VIL KOMME VED BEHOV
(Har du forslag, så send oss en e-post)