Sjekk at bilens rette kjennemerker er på plass – de kan nemlig være stjålet og byttet ut

- Kjører du med kjennemerker som ikke er dine kan det få uante konsekvenser - både økonomisk og personlig.

Stadig mer utstrakt bruk av skiltgjenkjenning ved blant annet kameraparkering, bompasseringer og tollkontroll gjør det stadig viktigere å være på vakt mot misbruk. For kanskje befinner dine kjennemerker seg akkurat nå på en annen bil uten at du vet det.

Politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt gikk for få dager siden ut med en advarsel, basert på politiets egne erfaringer.

Advarselen går i korte trekk ut på at bilskilt-tyver kan stjele et sett skilter fra din bil – for deretter å sette et annet sett skilt tilbake igjen. På den måten oppdager du ikke så lett at dine skilt er stjålet – hvis du ikke sjekker skiltnummeret – men fortsetter i stedet å bruke bilen i god tro.

Det tar mindre enn to minutter å fjerne et skilt fra plastrammen på dagens biler og sette på et annet. Det gjelder både for plast- og aluminiumsskilt.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

For følger du ikke med, men kun skimter at de hvite skiltplatene foran og bak på bilen din fortsatt er på plass når du kjører av sted, behøver det ikke være ditt skiltnummer som står der.

Det kan like gjerne være skiltene til en bil som har dine kjennemerker i det den passerer en fotoboks i alt for høy hastighet på en annen kant av landet, eller som akkurat nå står parkert på en parkeringsplass med skyhøy timepris.

– Bruken av stjålne skilt har blitt et problem

Både politiet og Statens vegvesen sier at bruken av stjålne skilter har blitt et problem. Det er flere år siden Utrykningspolitiet uttrykte bekymring for et økende antall skilt-tyverier og at hensikten med tyveriene ofte er å skjule annen kriminell virksomhet.

I 2023 forsvant nær 14 000 kjennemerker fra norske biler, enten fordi de ble mistet eller fordi de ble stjålet. Fordelingen her har ikke Statens vegvesen oversikt over.

Dette skiltet ble funnet i en snøfonn og umiddelbart overlevert politiet. Til venstre i bildet sees to borrelåsstriper som satt fast bak på skiltet, så at skiltet har vært planlagt brukt i uærlige hensikter bør det ikke herske tvil om. Skiltet tilhørte en Volvo V70 som har fått nye kjennemerker med en annen bokstav- og tallkombinasjon.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Skiltene måtte tidligere være fastskrudd på bilen

Hvis vi går tilbake til Statens vegvesens håndbok «Bestemmelser om kjøretøy» fra 1982, sto det den gang noe som gjorde at det var litt vanskeligere enn det er i dag å stjele et bilskilt, nemlig:

«Befestigelse
Kjennemerke skal være sikkert festet til kjøretøyet. Det skal benyttes minst 2 stk. skruer utført av rustfritt eller rustbeskyttet materiale.»

Og mens man tidligere måtte benytte skrutrekker – eller i verste fall vinkelsliper hvis skruene hadde rustet fast – er forholdene nå lagt godt til rette for skilt-tyverier.

Å demontere et bilskilt, som i dette tilfellet av Statens vegvesen ved avskilting, krevde tidligere et egnet verktøy – enten skrutrekker eller vinkelsliper.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Bilskilt kan stjeles på under et minutt

For så lenge det å stjele et kjennemerke kun dreier seg om «to fingre og et napp» og kan gjøres på under et minutt, kan konsekvensene bli alt fra bagatellmessige til svært alvorlige for den skilt-tyveriene går ut over.

Parkering med skiltgjenkjenning (ANPR) – «Kameraparkering»

På stadig flere parkeringsplasser benyttes skiltgjenkjenning, som er et automatisert system hvor faktura sendes den kjennemerket er registrert på, og selvfølgelig vil ikke en bilfører med falske kjennemerker bry seg med å betale ved utkjøring.

Faktura utstedes på bilens kjennemerke, uavhengig av hvem som kjører bilen – og sendes til den skiltene er registrert på.
Foto: BJØRN ERIK NEBELL

I stedet vil du etter en tid motta en faktura av parkeringsselskapet som har oversendt innkrevingen til et innkrevingsfirma, og som i sin tur overlater kravet til et inkassoselskap hvis fakturaen ikke blir betalt i tide. Og hvis lykken står deg bi, slipper du trolig å betale kravet. Men ofte er prosessen så omstendelig, at du velger å betale for å få saken ut av verden uten for mye styr.

Enda verre vil det være hvis de stjålne skiltene står på en annen bil av samme merke og modell, for de færreste parkeringsselskap er kjent for å ha stor tillit til bilførere.

Endte med inkassosak etter skilttyveri

Parkeringsrett er kjent med at bileiere som har meldt tap av tidligere kjennemerker til politiet – som siden har blitt misbrukt av skilt-tyven – har mottatt krav om parkeringsavgift fra parkeringsselskap. Tross protester har bilfører siden fått kravet videresendt til inkassoselskap med innkalling til forliksrådet, når en telefon til Statens vegvesen hadde vært tilstrekkelig til å sette sluttstrek.

Utskriving av parkeringsbot ved falske kjennemerker

Du som trafikkbetjent eller parkeringsvakt vil normalt kunne sjekke om skiltet på bilen du har tenkt å legge en gul lapp på stemmer overens med bilmerke og modell. Hvis dette ikke stemmer, er det åpenbart at du bør ta affære. I noen tilfeller kan imidlertid skiltet være stjålet fra en tilsvarende bil.

Slik vil skjermen på en trafikkbetjents terminal se ut ved kontroll før en eventuell ileggelse blir skrevet. Hvis «kartet ikke stemmer med terrenget», er tiden inne til å gripe inn og varsle politiet.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Bli på stedet mens du varsler politiet og ta bilder av bilen og om mulig det som er inni. Trekk deg deretter tilbake mens du observerer, og ta gjerne bilde av bilfører hvis vedkommende ankommer før politiet.

Benyttes av Statens vegvesen og Tolletaten

Offentlige etater som Statens vegvesen og Tolletaten benytter også skiltgjenkjenning for «å luke ut» biler som bør kontrolleres nærmere. Enten det dreier seg om stjålne biler, manglende forsikring eller EU-kontroll eller at bilen har blitt stoppet med smuglergods tidligere. I de tilfellene kan det også være greit for sjåføren å bruke stjålne kjennemerker.

Kameraet til venstre tilhører Statens vegvesen, og blir benyttet for å lese av kjennemerker på passerende biler. Om det er riktig skilt på bilen som kontrolleres, vites imidlertid ikke.
Arkivfoto: STATENS VEGVESEN

Det har også vært tilfeller av at utenlandskregistrerte varebiler brukt ved tyveriraid, plutselig har fått norske kjennemerker, for på den måten å vekke mindre oppsikt.

I andre tilfeller har bileiere fått regningen på bompasseringer. Og hele tiden har kravet om «omvendt bevisførsel» vært tema, ved at bileier må bevise sin uskyld mens kravet står ved lag.

Heldigvis er dette ikke tilfelle ved passering av fotobokser (ATK), hvor bilfører skal være gjenkjennelig på bildet, men også her er Parkeringsrett kjent med at bileiere har fått hjembesøk av politiet for å få bekreftet sin uskyld.

Her er en tenkt hendelse som faktisk kan skje:

La oss se for oss et ektepar i Horten med to biler. Den ene bilen er en bruksbil – en Suzuki registrert på mannen. Den andre er en eldre Mercedes som kona har arvet, som stort sett står i garasjen hjemme og kun brukes ved spesielle anledninger.

Kjører til Trondheim

Mannen må reise av gårde på et tjenesteoppdrag, og siden det er vår og Mercedesen trenger å bli kjørt etter å ha stått stille i garasjen en hel vinter, tar han den til Trondheim.

Han stopper i Drammen for å ta en pause på en kafé, og reiser deretter ufortrødent videre til sitt bestemmelsessted, hvor han blir værende så lenge oppdraget varer.

– Gratis parkering?

Han blir litt overrasket over at han ikke får respons på parkeringsautomaten i kjelleren på hotellet når han reiser der ifra, men tenker at: Hvis ikke Mercedesen har blitt registrert av kameraet ved innkjøring så slipper han jo å betale – og kjører deretter hjem.

Straks hjemme vasker han bilen og setter den tilbake i garasjen. Suzukien, som de begge bruker til daglig, står i gården der kona parkerte den.

Regninger fra ukjente steder

Siden Mercedesen jo er registrert på kona, kommer det etter en stund inn krav om betaling av bompenger både over Hardangerbrua og i Bergen by. I tillegg kommer det krav om betaling av både parkering på Lagunen kjøpesenter og i parkeringskjelleren på et hotell i Bergen, hvor bilen har stått en hel uke.

– Men mannen min sa jo at han var i Trondheim?

Her har mannen i huset et forklaringsproblem. For da bilen sto utenfor kaféen i Drammen, ble skiltene på Mercedesen byttet om av en skilt-tyv. Mercedesen med de falske skiltene er nå tilbake i garasjen hjemme, mens de originale skiltene befinner seg åpenbart et sted på Vestlandet. Og inntil dette blir oppklart, kan trolig mye skje i heimen.

Dette var et tenkt tilfelle, så la oss håpe det blir med det.

Hvis skiltene dine blir borte

Det første du må gjøre – og det umiddelbart – hvis skiltene dine er borte, er å melde tapet til politiet. Deretter melder du fra til Statens vegvesen med bekreftelse fra politiet på at forholdet er meldt, eventuelt anmeldt som tyveri.

Fremgangsmåten for melding om tap av kjennemerke finner du her…>

Statens vegvesen forteller at i de fleste tilfeller vil du få ny bokstav- og tallkombinasjon på skiltene. Det er gjort noen unntak. Tyngre kjøretøy som i visse tilfeller kan beholde samme bokstav- og tallkombinasjon og veteranbiler (biler eldre enn 30 år) kan beholde samme registreringsnummer.


Sak nr. 10110