Fra neste år får ikke lenger stortingsrepresentantene lade sine elbiler gratis.

I forrige måned ble det kjent at Stortinget stengte badstuen sin i lys av de høye strømprisene, og nå er det ladepunktene i stortingsgarasjen som står for tur.

Denne saken har tidligere blitt omtalt i Aftenposten.

Betalingsløsning fra 2023

Presidentskapet vedtok 20. oktober å innføre en betalingsløsning. Den skal innføres tidlig i 2023, «så snart det er praktisk gjennomførbart», opplyser Stortinget.

– I pakt med den alminnelige samfunnsutviklingen

– Det ble lagt til grunn for beslutningen i presidentskapet at det er rimelig at man betaler for lading av privat elbil på Stortinget. Innføring av betaling for lading er i pakt med den alminnelige samfunnsutviklingen, skriver avdelingsleder Monika Tyvold i en e-post til Aftenposten.

– Tiltaket ble opprinnelig foreslått som et virkemiddel for å bedre tilgjengeligheten på ladere. Det var planlagt behandlet uavhengig av strømsparetiltakene på Stortinget, sier Tyvold.

– Skal følge strømprisene

Det legges til grunn at ladeprisen så langt det er praktisk mulig skal følge strømprisen.

Kilde: Aftenposten, 21.11.2022


PR2022-11005

SE OGSÅ
Avinor utlyser parkeringskontrakt verdt 2 milliarder på Oslo lufthavn