Stortinget slutter med gratis lading av elbiler

- Stortinget forteller at ladeprisen så langt det er praktisk mulig skal følge strømprisen.

Fra neste år får ikke lenger stortingsrepresentantene lade sine elbiler gratis.

I forrige måned ble det kjent at Stortinget stengte badstuen sin i lys av de høye strømprisene, og nå er det ladepunktene i stortingsgarasjen som står for tur.

Denne saken har tidligere blitt omtalt i Aftenposten.

Betalingsløsning fra 2023

Presidentskapet vedtok 20. oktober å innføre en betalingsløsning. Den skal innføres tidlig i 2023, «så snart det er praktisk gjennomførbart», opplyser Stortinget.

– I pakt med den alminnelige samfunnsutviklingen

– Det ble lagt til grunn for beslutningen i presidentskapet at det er rimelig at man betaler for lading av privat elbil på Stortinget. Innføring av betaling for lading er i pakt med den alminnelige samfunnsutviklingen, skriver avdelingsleder Monika Tyvold i en e-post til Aftenposten.

– Tiltaket ble opprinnelig foreslått som et virkemiddel for å bedre tilgjengeligheten på ladere. Det var planlagt behandlet uavhengig av strømsparetiltakene på Stortinget, sier Tyvold.

– Skal følge strømprisene

Det legges til grunn at ladeprisen så langt det er praktisk mulig skal følge strømprisen.

Kilde: Aftenposten, 21.11.2022


Sak nr. 10021


[tds_info]

HAR DU INNSPILL ELLER KOMMENTARER?
– Enten det er til denne saken, eller andre saker du ønsker å ta opp, så ber vi deg å sende de per e-post (Klikk øverst på siden). Send gjerne med bilder hvis du har.

VI BESKYTTER VÅRE KILDER
Ønsker du å være anonym, så lover vi at du blir det. Redaksjonen må imidlertid vite hvem som er kilden til de sakene vi omtaler.

AVISOMTALER SOM REFERATSAKER
Vi omtaler gjerne saker som har vært omtalt i media tidligere. Vi kan imidlertid ikke publisere bildene som tatt av avisredaksjoner eller NTB uten tillatelse. Så hvis du ønsker at vi skal skrive om slike saker, så send oss dine egne bilder for å illustrere saken. Ta gjerne bilder fra samme vinkel som avisbildene er tatt.
Med vennlig hilsen redaksjonen[/tds_info]