Thon og Norgesgruppen inn på eiersiden i parkeringsutfordreren Parkly

- Går inn med henholdsvis med henholdsvis 4,72 og 9,44 prosent

Parkeringsoperatøren Parkly har tatt opp konkurransen med gigantene i den norske parkeringsbransjen. Nå har utfordreren fått Norgesgruppen og Olav Thon gruppen inn på eiersiden forteller selskapet i en pressemelding.

De to selskapene har kjøpt seg inn i selskapet gjennom sine respektive datterselskaper «NG Lading og Parkering og «Time Park», med henholdsvis 9,44 og 4,72 prosent. Time Park har i tillegg en opsjon på ytterligere 4,7 prosent.

– Senker kostnaden og øker lønnsomheten

Parkly ble etablert i 2019 og tilbyr eiere av parkeringsplasser over hele Norge kamerabaserte parkeringsløsninger som ifølge de selv tar ned kostnader og øker lønnsomheten.

I 2022 hadde selskapet en vekst på mer enn 100 prosent fra året før, og en omsetning på over 20 millioner kroner.

God investering

– Parkly er en frisk utfordrer i et marked som virkelig trenger en push. Selskapet har en unik teknologisk plattform som vi mener gir et stort vekstpotensial for selskapet, sier konserndirektør Truls Fjeldstad i Norgesgruppen.

Han understreker at timingen for NorgesGruppen er svært god fordi Parklys teknologi bidrar positivt i den eksisterende strategien for utvikling av gruppens parkeringsanlegg og utbygging av elbillading.

De to går inn samtidig

Olav Thon Gruppens inntreden i Parkly skjer samtidig med Norgesgruppens, og begge virksomhetene har lagt vekt på mange av de samme fortrinnene.

– Parkly har teknologi og konsepter som gjør at dette er en god investering i seg selv. I tillegg er selskapets løsninger relevante for Time Park. Parkly har skalerbar teknologi som effektiviserer interne prosesser, gir driftsstabilitet og samtidig gjør parkering enklere for bilistene, sier Henrik Begby Andersen, daglig leder i Time Park.

– Banebrytende avtale

Daglig leder Stian Bang i Parkly har flere gründersuksesser på CV’en, og kaller avtalen med de to nye eierne for banebrytende.

– På kort sikt gjør dette at vi får flere hundre parkeringsanlegg inn i kundeporteføljen, samtidig som det setter et kvalitetsstempel på vår virksomhet. På lang sikt gir det oss mulighet til å utvikle nye tjenester som gjør parkering enklere både for plasseierne og brukerne deres, sier Bang.

Han nevner spesielt to forhold som skiller Parkly fra de store og tunge aktørene i markedet:

– Vår teknologi gjør at vi ikke har samme bemanningsbehov som våre konkurrenter, og vi kan derfor drive langt mer kostnadseffektivt . Vi er helt åpne med kundene om vår prismodell, slik at de kan se både hva vi tjener og hvordan lønnsomheten øker for dem når de velger oss.

– Det er overraskende mange plasseiere som i dag mangler denne innsikten fra sine leverandører av parkeringsløsninger, sier Bang.

I tillegg trekker han frem at Parkly benytter dataanalyser og kunstig intelligens til å gi parkeringsplasseiere merverdi, blant annet ved å finne løsninger for hvordan de kan øke utnyttelsesgraden og lønnsomheten på sine anlegg.

Stian Bang (i midten) er fornøyd med å ha fått Time Park ved Henrik Begby Andersen (til venstre) og Norgesgruppen ved Truls Fjeldstad inn på eiersiden hos parkeringsutfordreren Parkly.
Foto PARKLY AS


Sak nr. 10103