Tidligere dømt både for voldsbruk og tyveri – denne gangen også for vold mot trafikkbetjent

- Dommen i Vestfold tingrett, som også innbefattet skadeverk, lød på fjorten dagers fengsel med to års prøvetid.

Bilføreren mistet besinnelsen da trafikkbetjenten la en gul lapp på ruta, dyttet trafikkbetjenten i bakken, og kastet deretter hans mobiltelefon i asfalten med kraft slik at den ble knust.

Parkerte på plass med stanseforbud

Saken kom opp til doms i Vestfold tingrett kort før jul, hvor 24 år gamle Mohammad fra Skien måtte svare for sine handlinger ved Badeparken i Sandefjord, 28. juni 2023.

Trafikkbetjent Trond hadde denne dagen observert en en eldre Audi A8 som sto parkert i Jernbanealléen ved Badeparken i Sandefjord, vis a vis Folkets hus. Delvis på skiltet parkeringsplass og dels i strid med skilt 370 – Stans forbudt.

Kartet viser stedet for ileggelsen, Jernbanealléen i Sandefjord

– Så trafikkbetjenten legge gebyret på bilen

Som seg hør og bør, ila trafikkbetjenten et parkeringsgebyr på bilen der den sto, noe som ble observert av bilfører som da satt i parken like ved.

Bilfører fortalte at han hadde sittet fem minutter i parken, da han så en offentlig uniformert trafikkbetjent legge et parkeringsgebyr under vindusviskeren på bilen hans.

Dette satte han liten pris på. Han gikk derfor bort til trafikkbetjenten og fortalte – at siden det meste av bilen sto lovlig – så var det ikke grunnlag for å gi bot for å parkere der.

«Bilføreren protesterte på å få parkeringsbot, da han mente at det meste av bilen sto lovlig» står det å lese i domspapirene.
Foto: SANDEFJORD KOMMUNE

Bilfører «gikk i svart»

Da det ble klart for bilfører at trafikkbetjenten valgte å opprettholde ileggelsen, gikk det åpenbart «i svart» for ham.

Dyttet trafikkbetjenten og knuste mobilen

Bilfører ble først høyrøstet. Dette ifølge gjerningsbeskrivelsen i dommen. Siden dyttet han først trafikkbetjenten bakover med begge hender. I det Trond falt fikk han imidlertid tatt seg for med den ene hånden, slik at kroppen ikke gikk i bakken.

Bilfører var imidlertid ikke fornøyd med det, for da han så at trafikkbetjenten mistet telefonen i fallet, tok han denne opp og kastet den med kraft i bakken slik at den ble knust.

Deretter kastet han også boten i bakken og kjørte fra stedet.

SE OGSÅ
Parkeringsgebyr: - Alt de ikke forteller deg på sjåførskolen om stans og parkering

Politiet opptok forklaring og reiste hjem til bileier

Trafikkbetjenten ringte umiddelbart til politiets operasjonssentral, som sendte en politipatrulje til stedet. Der opptok de forklaring fra en stresset og noe sjokkert trafikbetjent. I mellomtiden hadde et vitne kommet til, som kunne underbygge Tronds beskrivelse, i tillegg til at også han hadde tatt bilder av Mohammads bil.

Etter å ha innhentet nødvendige opplysninger deriblant bilens registreringsnummer, kjørte patruljen til bileiers adresse i Larvik hvor bilen sto parkert, og hvor de påtraff bilfører. Da han ble konfrontert med saken, innrømmet han bl.a. å ha kastet trafikkbetjentens mobiltelefon i bakken.

Bilfører tidligere straffedømt

Det viste seg ved nærmere undersøkelser at bilfører også tidligere har vært i konflikt med loven. Blant annet er han også tidligere dømt for voldsbruk – da til fengsel i 21 dager, og i tillegg er han ilagt tre forlegg tidligere – det ene av disse for simpelt tyveri.

Saken kom opp for Vestfold tingrett i Tønsberg 21. desember 2023 og rettens administrator var sorenskriver Jørn Holme. Her erklærte bilfører – nå tiltalte – seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Rettens administrator, sorenskriver Jørn Holme. Bildet er tatt ved en tidligere anledning, da Holme var riksantikvar.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Påstand om betinget fengsel i 14 dager

Siden mottok retten forklaring fra tre vitner, før aktor la ned påstand om betinget fengsel i 14 dager for vold mot offentlig tjenesteperson.

Dette siden han først hadde gått til angrep på trafikkbetjenten (strl § 155), men også for skadeverk, siden han med overlegg knuste mobiltelefonen som var Sandefjord kommunes eiendom (strl. § 351 første ledd).

STRAFFELOVEN § 155 (UTDRAG)

§ 155 – Vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd mot offentlig tjenesteperson

Den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd påvirker en offentlig tjenesteperson til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling eller hindrer en slik handling, eller søker å oppnå dette, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

På samme måte straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd overfor en offentlig tjenesteperson eller noen av hans eller hennes nærmeste, gjengjelder en tjenestehandling.

Med offentlig tjenesteperson menes enhver som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller som har slik kompetanse i kraft av sin stilling. Som offentlig tjenesteperson anses også militære vakter, enhver som pliktmessig eller etter oppfordring yter bistand til offentlig tjenesteperson, eller sikrer dennes arbeidsplass.(…)

Kilde: Lovdata

– Tiltalte mister lett besinnelsen

I domsslutningen ble utfallet at tiltalte ble dømt slik som beskrevet over, til betinget fengsel på 14 dager med en prøvetid på to år. Her skriver retten at «En betinget reaksjon synes å være en riktig straff for å få tiltalte til å skjerpe seg i vanskelige situasjoner, hvor han åpenbart lett mister besinnelsen.»

Måtte erstatte mobiltelefonen

I tillegg til fengselsdommen, ble han også dømt til å betale en erstatning på 7 550 kroner for mobiltelefonen som han knuste.

Dommen er ikke anket og er nå rettskraftig.

SE OGSÅ
SANDEFJORD: - Dyttet trafikkbetjent i bakken og kastet deretter terminalen i asfalten

 

<Dom avsagt 21.12.2023 – med delvis skjult innhold.

Ønsker du å motta dommen usensurert, kan du sende en bestilling per e-post til redaksjonen eller til Vestfold tingrett, så får du den tilsendt.


Sak nr. 10058